18/09/2014 - 21:20

Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ tại buổi làm việc với Huyện ủy Thới Lai về việc thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác nội chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo, vào ngày 18-9-2014.

Thực hiện Quyết định 1450-QĐ/TU và Kế hoạch 68-KH/TU của Thành ủy, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với Huyện ủy Thới Lai, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đảng ủy và UBND xã Trường Thành. Qua kiểm tra cho thấy Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy, đơn vị cơ sở trực thuộc đều tổ chức triển khai chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo về công tác PCTN, lãng phí và văn bản pháp luật về PCTN. Các cấp ủy và đơn vị đoàn đến làm việc đều thể hiện quyết tâm lãnh đạo trong công tác PCTN. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện cũng đã công khai quy trình làm việc; công khai minh bạch các quy định trong từng lĩnh vực quản lý của đơn vị. Việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập được thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn 2 đơn vị lập danh sách người thuộc diện kê khai thiếu, do chưa xác định hết đối tượng theo quy định (phòng Tài chính- Kế hoạch và xã Trường Xuân A), có 44 trường hợp kê khai chậm thời gian. Trong 6 tháng đầu năm 2014, qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, huyện đã phát hiện một số trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều Đảng viên không được làm, đạo đức lối sống… đã kỷ luật cảnh cáo 3 trường hợp, 5 trường hợp bị khiển trách, 1 cách chức đảng ủy viên, 2 bị khai trừ. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 6 đơn tố cáo đảng viên. Kết quả giải quyết có 3 tố cáo đúng, 2 tố cáo sai, 1 xin rút đơn. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo đảm bảo ổn định…

Với những kết quả kiểm tra trên, đoàn đã nêu ra một số tồn tại của huyện cần khắc phục. Việc tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PTN, KNTC chưa đầy đủ, chưa triển khai sâu, rộng; việc cập nhật văn bản về PCTN chưa kịp thời; một số đơn vị chưa nhận thức hết tầm quan trọng của kê khai, minh bạch tài sản, chưa thực hiện nghiêm; một số giải pháp về PCTN chưa được tổ chức thực hiện đồng bộ; trong một số trường hợp sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan nội chính và địa phương chưa tốt…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thới Lai đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về PCTN; tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để phòng ngừa tham nhũng. Thường xuyên quan tâm đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Đồng chí yêu cầu huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính để các đơn vị trong khối có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ; định kỳ cần có họp với các cơ quan nội chính để nắm bắt tình hình tìm cách tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cần quan tâm giải quyết rốt ráo ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu nại kéo dài, đông người; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân… Bên cạnh đó, đồng chí nhắc nhở huyện phải gắn chặt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, chỉ đạo huyện quan tâm, chuẩn bị thật chu đáo cho đại hội Đảng các cấp.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết