23/09/2019 - 10:18

Đồng chí Huỳnh Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ:

Thường xuyên kiểm tra kết quả cam kết của đảng viên

Đảng bộ xã Trung Hưng có 17 chi bộ, 275 đảng viên (ĐV). Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) thời quan qua đã đạt kết quả bước đầu; sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), ĐV đã được ngăn chặn, đẩy lùi.

Để đạt được kết quả này, hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho ĐV cam kết không biểu hiện suy thoái, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong họp lệ hằng tháng, các chi bộ quan tâm kiểm tra, giám sát kết quả cam kết, tu dưỡng đạo đức, lối sống, việc học tập làm theo Bác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để giúp ĐV phát huy ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục. Từ đó, nhiều ĐV đã khắc phục được biểu hiện né tránh học tập nghị quyết của Đảng, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; bằng mặt không bằng lòng; xuề xòa trong công tác…

Đảng ủy cũng chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV; quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và uốn nắn, chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện sa sút trong nhận thức và hành động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định những điều ĐV không được làm, nêu gương, thực hiện quy chế làm việc… đối với CB, ĐV. Ba năm qua, Đảng ủy đã yêu cầu nhiều trường hợp khắc phục khuyết điểm; xử lý kỷ luật 7 ĐV vi phạm về đạo đức, lối sống, kết thông gia với người nước ngoài, để người thân không chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự; đề nghị cấp trên đưa ra khỏi Đảng 4 ĐV không còn đủ tư cách, xóa tên 4 ĐV vi phạm quy định Điều lệ Đảng. Đảng ủy cũng phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với CB, ĐV, qua đó nhân dân đã phản ánh 3 ĐV tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt, giúp Đảng ủy chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV; yêu cầu mỗi quần chúng khi được kết nạp vào Đảng phải có động cơ đúng đắn; phải được thử thách trui rèn kỹ lưỡng trong các phòng trào cách mạng; phải thật sự ưu tú, tiêu biểu. Chính vì thế, 3 năm qua, 51 ĐV được kết nạp đều bảo đảm chất lượng, gương mẫu trong các phong trào thi đua.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết