20/02/2020 - 21:32

Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

Đảng bộ quận Thốt Nốt có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, 167 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2.850 đảng viên (ĐV). Cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong quận thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, đã yêu cầu nhiều tổ chức đảng, ĐV khắc phục khuyết điểm; thi hành kỷ luật 57 ĐV vi phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ, đảng viên phường Thới Thuận thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường giáo dục công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy, cho biết: Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 5 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp quận Thốt Nốt đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ (CB), ĐV về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KT, GS. BTV Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã ban hành chương trình KT, GS hằng năm sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại Đảng bộ phường Thuận Hưng, đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Công tác KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tập trung vào các nội dung về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy định những điều ĐV không được làm, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời chấn chỉnh nhiều chi bộ, ĐV khắc phục khuyết điểm. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường quan tâm nắm bắt dư luận liên quan đến CB, ĐV. Qua đó, đã KT 1 chi bộ và 16 ĐV có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Đồng Minh Thương, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nói: "Qua KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT Đảng ủy đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chi bộ chỉ đạo sai sót về quy trình, thủ tục nâng ngạch, bậc giáo viên; xử lý kỷ luật 9 ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đạo đức, lối sống; bỏ sinh hoạt chi bộ". Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, hằng năm, Đảng bộ phường Thuận Hưng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cấp ủy và UBKT Đảng ủy phường Thới Thuận thường xuyên thực hiện công tác KT, GS. Đồng chí Lâm Công Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 2, cho biết: Chi ủy chi bộ tăng cường quản lý, KT, GS 19 ĐV trong chi bộ. Hằng tháng, trong cuộc họp lệ, Ban Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; chỉ định 2 ĐV kiểm điểm xoay vòng để tập thể chi bộ phân tích những mặt ưu điểm, khuyết điểm và giúp ĐV khắc phục kịp thời. Những trường hợp chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chưa gương mẫu trong thực hiện các phong trào của địa phương đều được kiểm tra nhắc nhở để khắc phục kịp thời...

Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thới Thuận, hằng năm, Đảng ủy phường ban hành chương trình KT, GS bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường. Trong đó, tập trung KT, GS đối với các chi bộ và CB, ĐV về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là kết quả tu dưỡng, rèn luyện chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, thực thi công vụ, phục vụ nhân dân… Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các chi bộ và CB, ĐV nghiêm túc khắc phục, tạo dựng uy tín và niềm tin với nhân dân. Nhờ thường xuyên quan tâm công tác KT, GS, 5 năm qua, Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 5 năm qua, Đảng bộ phường có 5 CB, ĐV bị kỷ luật do vi phạm về sinh con thứ 3, tài chính, xây dựng nhà trên đất công, buông lỏng lãnh đạo quản lý.

Trong 5 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp  quận Thốt Nốt đã kiểm tra 225 lượt tổ chức đảng và 73 lượt ĐV; giám sát chuyên đề 564 lượt tổ chức đảng và 449 lượt ĐV. UBKT các cấp trong quận đã kiểm tra 12 tổ chức đảng và 75 ĐV có dấu hiệu vi phạm; giải quyết 65 đơn tố cáo liên quan đến 102 ĐV. Đồng chí Trần Thanh Loan, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, nói: "Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã xử lý kỷ luật 57 ĐV vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; nguyên tắc quản lý tài chính; chức trách nhiệm vụ được giao; sử dụng bằng cấp giả; xây dựng nhà ở sai quy định". Theo đồng chí Trần Thanh Loan,  UBKT Quận ủy đang tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới. Qua đó, nhằm thực hiện tốt công tác KT, GS, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết