07/09/2023 - 09:09

Thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2000. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan QĐNDVN trong cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Bác sĩ BV Quân Dân y TP Cần Thơ khám bệnh cho người dân.

Bác sĩ BV Quân Dân y TP Cần Thơ khám bệnh cho người dân.

Bệnh viện (BV) Quân Dân y TP Cần Thơ (huyện Cờ Đỏ) được thành lập theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 31-3-2017 của UBND thành phố. Bệnh viện có 114 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong đó, có 8 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp biệt phái từ Bộ CHQS thành phố. Các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp biệt phái đã chấp hành nghiêm Luật Sĩ quan QĐNDVN, Bộ luật Lao động và Luật Viên chức. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV tổ chức đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp biệt phái và gởi về cơ quan chủ quản của Bộ CHQS thành phố để làm cơ sở đề nghị thăng quân hàm, nâng lương trong Quân đội; thực hiện công tác cán bộ đúng theo quy định… Thượng tá Nguyễn Minh Phong, Giám đốc BV cho biết: “BV cơ cấu tổ chức theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế. Do đó, khi đề nghị thăng quân hàm cho cán bộ, sĩ quan chỉ huy thì theo chức vụ trước khi điều động biệt phái. Do vậy, nhiều cán bộ không đủ điều kiện thăng quân hàm theo quy định, hạn chế tuổi phục vụ trong Quân đội, phải chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ. Từ thực tế trên, chúng tôi có kiến nghị thăng quân hàm cho cán bộ, sĩ quan chỉ huy tại BV cần theo chức vụ hiện đang công tác”.

Đảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐNDVN và các văn bản có liên quan nghiêm túc, có chất lượng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Luật Sĩ quan QĐNDVN, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với sĩ quan. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, UBND thành phố xây dựng đội ngũ sĩ quan thường trực, sĩ quan dự bị có cơ cấu hợp lý, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, thường xuyên kiện toàn về tổ chức biên chế. Đến nay, các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tự giác trong nghiên cứu học tập, rèn luyện… Bên cạnh đó, công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ luôn được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo phân cấp, đúng quy trình, quy chế.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn, hằng năm; tích cực lựa chọn nguồn đưa đi đào tạo các đối tượng, các loại hình đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đơn vị phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy các nhiệm kỳ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong LLVT thành phố. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đến nay, thành phố có 462 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Song song đó, đơn vị quan tâm lãnh đạo, thực hiện đăng ký, quản lý, sắp xếp xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị hợp lý; thường xuyên phối hợp với các địa phương, đơn vị trong giao nhận nguồn, phúc tra, nắm chắc nguồn sĩ quan dự bị… 

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, quán triệt thực hiện và chấp hành nghiêm túc Luật Sĩ quan QĐNDVN và các văn bản thi hành luật; làm tốt các khâu quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, sĩ quan… Đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh.

Chia sẻ bài viết