23/11/2022 - 08:40

Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Cơ quan, đơn vị chức năng ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, đã đáp ứng kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về hộ tịch của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND quận Thốt Nốt, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Anh Nguyễn Ngô Gia An, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thuận An, quận Thốt Nốt, nhiệt tình hướng dẫn người dân điền thông tin vào tờ khai hộ tịch theo quy định; đồng thời, anh nhanh chóng nhập thông tin vào phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ tịch. Anh An cho biết: “Trước đây, công chức Tư pháp - Hộ tịch phải tra sổ gốc, viết tay các giấy tờ khi giải quyết các TTHC: đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn. Nhiều năm nay, phường đã áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch nên việc đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đăng ký giám hộ, cải chính hộ tịch, cấp bản sao được cập nhật vào hệ thống lưu trữ, giúp thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong tra cứu thông tin, xác minh, xử lý về nhân thân và tình trạng công dân... Vì vậy, các TTHC lĩnh vực hộ tịch được thực hiện đúng và trước thời hạn”. 

Ông Nguyễn Thanh Hải ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND quận Thốt Nốt làm thủ tục trích lục khai sinh, nói: “Tôi được cán bộ tận tình hướng dẫn cách ghi tờ khai và giải quyết hồ sơ nhanh chóng”. Theo anh Lê Quang Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND quận, để làm tốt công tác, đáp ứng yêu cầu của người dân, anh thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức chuyên môn để vận dụng vào công việc.

Xác định công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cấp ủy, chính quyền các cấp ở quận Thốt Nốt luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác này. Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024. Ðồng thời, phối hợp phòng chức năng của Sở Tư pháp, Phòng Nội vụ quận rà soát, thống kê công chức trên địa bàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Hiện tại, tất cả công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn quận đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền các địa phương còn quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy tính, Internet để thực hiện quy trình hộ tịch trên phần mềm theo quy định... 

Ðiểm nổi bật trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở quận Thốt Nốt là Phòng Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Tư pháp đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, gồm trích lục khai sinh, ban hành quyết định thu hồi khai sinh và cải chính... Qua đó, góp phần hoàn thành tiến độ thực hiện cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trên địa bàn quận đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, đáp ứng nhu cầu của người dân khi tham gia đăng ký hộ tịch. Bà Phạm Thu Hương, Trưởng Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, cho biết: “Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng, kịp thời các TTHC trong lĩnh vực hộ tịch cho người dân, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quản lý, đăng ký hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh”. 

Chia sẻ bài viết