10/04/2024 - 06:31

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Thực hiện tốt công tác cán bộ, bởi đầu tư con người là đầu tư cho sự phát triển bền vững 

(CT) - Chiều 9-4, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý: Thời gian tới Ban Tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ (BTV) và Thường trực Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ, bởi đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Cần rà soát kỹ để bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố để khi Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thành phố có quy hoạch cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ và trẻ tuổi theo quy định; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đạo tạo chuyên sâu ở những lĩnh vực thành phố có nhu cầu và còn thiếu như chuyên gia quy hoạch đô thị, quản lý và khai thác đất đai, bác sĩ chuyên sâu… Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu sớm tham mưu BTV Thành ủy giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; đoàn viên, hội viên ở địa bàn khu dân cư; trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Có giải pháp sắp xếp, giải quyết cán bộ dôi dư và ổn định hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở những nơi sắp xếp địa giới hành chính.

Trong 3 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy triển khai toàn diện các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thống nhất chủ trương xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy ban hành Quyết định về công tác cán bộ; ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, chuẩn y… 43 cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó mở 9 lớp trung cấp lý luận chính trị, đào tạo 113 cán bộ cao cấp lý luận chính trị theo phân bổ, mở 2 lớp cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện cho 140 cán bộ và nguồn cấp ủy cấp thành phố cho 42 cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đến hết tháng 3, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 607 đảng viên, đạt 37,94% kế hoạch năm…

Ban Tổ chức Thành ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ nay đến hết năm 2024 là tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Tham mưu BTV Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị nhân sự ứng cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chặt chẽ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo kế hoạch phê duyệt; bổ sung cán bộ cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết