20/06/2018 - 22:14

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII 

Công bố Quyết định sáp nhập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Thành ủy

(CT)- Sáng 20-6-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (NQTW6 khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố thảo luận bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố thảo luận bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo bàn kế hoạch thực hiện NQTW6 khóa XII; thống nhất từ nay đến cuối năm 2018, tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đúng quy định, lộ trình theo kế hoạch của Trung ương và Chương trình của Thành ủy, phù hợp điều kiện thành phố. Cụ thể, trong năm 2018, hoàn thành việc rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong từng cơ quan, đơn vị, giảm cấp phó, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí kiêm nhiệm người đứng đầu theo mô hình mới...

Một số thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, việc tinh giản biên chế phải có giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tế, đúng quy định; việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị và sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm các chức danh cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ, có thể thực hiện thí điểm trước. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu giao các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Thành ủy; tham mưu thực hiện việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị đúng quy định Trung ương. Đồng thời, theo dõi, rút kinh nghiệm những ưu điểm, hạn chế những cơ quan, đơn vị đã sáp nhập để có chỉ đạo kịp thời, giúp các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả; xây dựng lộ trình và công việc cụ thể để thực hiện tốt NQTW6 khóa XII trong năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020.

* Chiều 20-6-2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố và Đảng bộ Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; phê duyệt Đề án Văn phòng Thành ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của BTV Thành ủy về việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố và Đảng bộ Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ. Theo đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 118 tổ chức cơ sở đảng (36 đảng bộ cơ sở và 82 chi bộ cơ sở), với 3.612 đảng viên. BTV chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 26 đồng chí, BTV Đảng ủy Khối gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương được chỉ định là Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định của BTV Thành ủy phê duyệt Đề án Văn phòng Thành ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, những việc làm trên nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Sau khi sáp nhập và kiện toàn, các đơn vị này giảm 1 đầu mối trực thuộc Thành ủy và 11 tổ chức bên trong các đơn vị, giảm 11 trưởng phòng và 17 cấp ủy viên cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, thời gian tới, Văn phòng Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tổ chức công việc khoa học, có kế hoạch, quy chế cụ thể; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, công chức và người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết