30/07/2017 - 18:35

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Đảng ủy xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền chú trọng đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào, không thực chất. Qua đó, từng tập thể, cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác, sinh hoạt, tạo được sự chuyển biến tích cực.

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Theo đồng chí Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái, cuối năm 2016, Đảng ủy xã đã nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII.

Tại hội nghị, tuy tập thể và từng cá nhân trong Đảng ủy không có trường hợp biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhưng cũng có một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục ngay.

Điển hình như công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn một số hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa tốt; công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, thiếu thẳng thắn; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả…

Tuyến đường Rạch Nốp vừa được cán bộ, đảng viên ấp Nhơn Thọ 1A vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộngTuyến đường Rạch Nốp vừa được cán bộ, đảng viên ấp Nhơn Thọ 1A vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng.

 

Nhằm khắc phục những khuyết điểm đó, từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy xã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong học tập các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí N.V.N, đảng viên Chi bộ Cơ quan, nói: “Trước đây, do công việc chuyên môn nhiều, đôi lúc tôi tham gia học tập nghị quyết chưa đầy đủ, thiếu tập trung... Được Đảng ủy chấn chỉnh, tôi tham gia học tập nghị quyết đầy đủ, nghiêm túc hơn”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, khuyến khích CB, ĐV nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và CB ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

“Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã đã có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như ĐV tham gia học tập nghị quyết trên 98%; nâng cấp đường giao thông đạt 182%, đắp đập thay cầu đạt 725%; xây dựng nhà tình nghĩa đạt 500%, xây dựng nhà đại đoàn kết đạt 200% so với kế hoạch năm...”, đồng chí Trần Thái Sơn cho biết.  

Cam kết không biểu hiện suy thoái

Sau khi được học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII, đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A đã nghiên cứu và soi rọi vào 27 biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Nghị quyết đã chỉ ra để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện.

Đồng chí Thế chia sẻ: “Sau khi được quán triệt và ký cam kết, tất cả CB, ĐV trong chi bộ đều nhận thức rõ trách nhiệm và nêu cao tinh thần tự phê bình, đấu tranh phê bình, đoàn kết, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm, chi bộ ấp đã vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường Rạch Nốp dài 3,5km, rộng 3,5m; đắp 2 đập, sửa chữa 1 cây cầu và 300m đường điện chiếu sáng…”.

Quá trình triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, Đảng ủy xã đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào, không thực chất. Đảng ủy chỉ đạo CB, ĐV cam kết cam kết thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, vận dụng sáng tạo vào công tác một cách hiệu quả.

Đến nay, từng tập thể, cá nhân đều có sự chuyển biến tích cực. Đồng chí Nguyễn Văn Nết, công chức tư pháp – hộ tịch nói: “Tôi cam kết không biểu hiện suy thoái; niềm nở, nhiệt tình trong tiếp xúc với nhân dân; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, kịp thời.

Nhiều thủ tục theo quy định giải quyết từ 3-5 ngày, nhưng nếu nắm rõ tôi giải quyết và trả kết quả ngay…”. Còn đồng chí Nguyễn Thị Bé Đang, Chủ tịch Hội LHPN xã, bộc bạch: “Thực hiện cam kết, tôi tăng cường bám địa bàn ấp, qua đó đã nắm chặt nguyện vọng của hội viên, hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động…”.

Sau 7 tháng thực hiện NQTW4 khóa XII, từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu ở xã Nhơn Ái đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra... 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết