30/06/2018 - 18:22

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng 

(CT)- Sáng 30-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Dự hội nghị có gần 11.000 cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên tại 101 điểm cầu trực tuyến trong thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG
Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị cũng dành thời gian để thông tin về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, biểu dương tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc của các cán bộ, đảng viên trong thành phố. Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung tổ chức quán triệt nội dung các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII làm nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, gương mẫu thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, các Chương trình thực hiện của Thành ủy ở cấp mình, ngành mình sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy lưu ý Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp. Các cơ quan báo, đài thành phố mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết và chương trình thực hiện của Thành ủy, các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích giúp nhân dân nắm và hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương có liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng; cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc, suy diễn để lôi kéo, kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Lực lượng công an, quân sự tăng cường các biện pháp nắm tình hình, triển khai các phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố tăng cường công tác quản lý giáo viên, học sinh, sinh viên. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra điểm nóng thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết