23/04/2024 - 08:23

Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách 

(CT) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cái Răng vừa tổ chức sơ kết hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2024.

Hộ dân phường Phú Thứ vay vốn ưu đãi mở rộng diện tích trồng mít Thái, tăng thu nhập, nâng cao mức sống.

Quý II-2024, Phòng giao dịch NHCSXH quận tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách, trong đó, quan tâm chuyển vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH ủy thác cho vay; phối hợp Công an quận thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu và giải ngân vốn vay cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg. Quận củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường huy động các nguồn tiền gửi tiết kiệm, xử lý tốt nợ đến hạn. Ðồng thời, phối hợp hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện hiệu quả giao dịch thông qua ứng dụng mobile app NHCSXH; quan tâm đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể chức năng cơ sở…

Trong quý I-2024, vốn ngân sách UBND quận chuyển sang NHCSXH 2 tỉ đồng, hoàn thành chỉ tiêu năm; vốn huy động trên 50,29 tỉ đồng. Tổng doanh số cho vay trên 17,8 tỉ đồng, với 391 hộ vay; tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể trên 414,7 tỉ đồng, nợ quá hạn 341 triệu đồng. Toàn quận có 17/23 hội, đoàn thể, 159/168 tổ tiết kiệm và vay vốn không nợ quá hạn. Các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo giữ vững chất lượng tín dụng.

Tin, ảnh: A.P  

 

Chia sẻ bài viết