06/02/2008 - 09:08

Thực hiện đúng lộ trình bán xăng, dầu theo cơ chế thị trường

Ngày 4-2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cấp bù lỗ mặt hàng dầu và xử lý lỗ mặt hàng xăng theo đề nghị của Bộ Công Thương

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giải quyết dứt điểm theo đúng quy định hiện hành kinh phí bù giá mặt hàng dầu năm 2006 và năm 2007 cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. Về số lỗ mặt hàng xăng phát sinh trong năm 2007, không thực hiện bù lỗ xăng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đã thực hiện từ tháng 5-2006). Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính xem xét việc chậm áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng khi giá thế giới giảm để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có điều kiện bù đủ số lỗ phát sinh trong năm 2007.

Về đề nghị giao quyền định giá xăng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực sự tự chủ trong kinh doanh, Thủ tướng chỉ rõ việc này đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6-4-2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương triển khai thực hiện theo đúng lộ trình.

Về lộ trình bán xăng, dầu theo cơ chế thị trường: Việc này đã được Thường trực Chính phủ kết luận tại Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 16/11/2007 của Văn phòng Chính phủ; yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương triển khai thực hiện theo đúng lộ trình.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết