21/09/2014 - 15:48

CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục khuyết điểm

Gần 2 năm qua, Chi bộ và lãnh đạo Chi cục Thuế quận Bình Thủy đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức (CBĐVCC); đẩy mạnh công tác chuyển đổi vị trí công tác của CBCC; chủ động tham mưu khai thác tốt các nguồn thu thuế… Nhờ vậy, các mặt công tác có chuyển biến tốt, góp phần giúp đơn vị hoàn thành công tác thu thuế hàng năm. Đây là những kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

THẲNG THẮN CHỈ RA NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM

Cuối năm 2012, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ và lãnh đạo Chi cục Thuế quận Bình Thủy đã thẳng thắn chỉ ra nhiều khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành như: Một số CBĐVCC chưa tự giác trong học tập nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên ít phát biểu ý kiến. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nên vẫn còn một số CBĐVCC đi trễ, về sớm, không hoàn thành nhiệm vụ. Một số CBĐVCC khi được phân công nhiệm vụ, tinh thần chấp hành chưa cao, còn so bì, có tư tưởng kèn cựa. Trong nội bộ còn có trường hợp gây mất đoàn kết, làm đơn khiếu nại nặc danh. Đơn vị chưa thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; quy hoạch, bồi dưỡng CB còn lúng túng, chưa thật sự dân chủ; việc quản lý CB còn lỏng lẻo dẫn đến một vài CB vi phạm và có dư luận không tốt trong thực thi công vụ. Lãnh đạo Chi cục chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường trực UBND quận đề ra giải pháp quản lý thu và tăng thu; chưa phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể quận và UBND 8 phường để giải quyết tốt nhiệm vụ thu thuế và vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nên kết quả một số nguồn thu đạt thấp, nhất là năm 2012 công tác thu thuế chỉ đạt hơn 80% dự toán. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo Chi cục chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ chưa khoa học rõ ràng nên đôi lúc còn lấn cấn và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Chi cục cũng chưa có sự đổi mới, nhạy bén, năng động và chưa có điểm đột phá trong công tác thu thuế; chưa khai thác hết nguồn thu từ các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn; còn có nguồn thu bỏ ngỏ; chưa kiên quyết trong thu hồi nợ đọng; thực hiện các kết luận của Quận ủy và UBND quận còn chậm…

Sau kiểm điểm theo NQTW4, cán bộ, đảng viên, công chức Chi cục Thuế quận Bình Thủy đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế.

Qua phân tích thấy rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do vai trò, trách nhiệm của Chi bộ và lãnh đạo Chi cục trong chỉ đạo, điều hành chưa chủ động. Việc xây dựng nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Chi bộ chưa sát. Quy chế làm việc của Chi ủy và lãnh đạo Chi cục chậm được sửa đổi cho phù hợp. Ý thức tự phê bình và phê bình của CBĐVCC trong đơn vị chưa cao, thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ, ngại đụng chạm; tinh thần đoàn kết của một số CBĐVCC chưa tốt. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đạt hiệu quả cao…

QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ

Theo đánh giá của đồng chí Trần Hiếu Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thủy, đợt kiểm tra của Quận ủy Bình Thủy vừa qua cho thấy: sau gần 2 năm kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm, Chi bộ và lãnh đạo Chi cục Thuế quận đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tìm hiểu thực tế, đồng chí Huỳnh Hoài Nam, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, cho biết: nhằm khắc phục tốt các khuyết điểm, ngay sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khắc phục. Cụ thể, đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBĐVCC; nâng cao ý thức của CBĐVCC trong việc học tập nghị quyết. Những trường hợp bận công tác không tham gia học tập nghị quyết do Chi ủy tổ chức thì tổ chức triển khai bổ sung hoặc gửi tham gia học tại các đơn vị khác do Quận ủy tổ chức. Trong buổi chào cờ đầu tuần, lãnh đạo Chi cục uốn nắn, nhắc nhở CBĐVCC chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Chi ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của ĐV bằng cách trước mỗi cuộc họp chi bộ Chi ủy gửi dự thảo báo cáo lên mạng nội bộ để các ĐV nghiên cứu trước đến khi họp lệ có ý kiến đóng góp. Nhờ vậy, các cuộc họp chi bộ được thảo luận sôi nổi hơn trước. Chi ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý CBĐVCC. Mỗi tháng, chi ủy đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát 2 ĐV và phân công ĐV kèm cặp, giúp đỡ quần chúng. Qua đó, Chi ủy đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, hạn chế trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Điển hình như qua kiểm tra, giám sát, Chi ủy phát hiện 1 trường hợp đảng viên có vợ vay tiền bên ngoài không khả năng chi trả. Chi ủy đã mời trường hợp này và người cho vay tiền đến thương lượng và tự thỏa thuận với nhau, không để xảy ra tố cáo, thưa kiện. Cũng qua kiểm tra, giám sát, lãnh đạo Chi cục đã hạ bậc thi đua đối với 6 trường hợp có khuyết điểm chậm khắc phục.

Đồng chí Huỳnh Hoài Nam cho biết thêm, nhằm khắc phục khuyết điểm trong công tác cán bộ, từ năm 2013 đến nay, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã cử 3 CB học trung cấp lý luận chính trị hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 6 CB tự học đại học chuyên ngành; đề nghị lãnh đạo Cục Thuế thành phố tăng cường cho Chi cục thêm 6 CB. Lãnh đạo Chi cục đã chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP đối với 53 CBCC, qua đó đã ngăn ngừa được tiêu cực. Từ năm 2013 đến nay, trong Chi cục không có trường hợp CBCC vi phạm trong thực thi công vụ và nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Khâm Đồng, Đội phó Đội Kiểm tra, bộc bạch: "Tháng 4-2013, tôi được lãnh đạo Chi cục chuyển đổi công tác từ Đội phó Đội Trước bạ - thu nhập cá nhân – thu khác sang làm Đội phó Đội Kiểm tra. Việc chuyển đổi vị trí công tác là quy định của Chính phủ là nhằm tránh xảy ra tiêu cực trong thực thi công vụ nên khi được lãnh đạo Chi cục sắp xếp tôi đã chấp hành nghiêm". Nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết và thống nhất, bên cạnh bổ sung quy chế làm việc phù hợp với thực tế, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với từng Chi ủy viên và lãnh đạo Chi cục; tổ chức họp bàn bạc công khai, dân chủ mọi hoạt động của đơn vị, công tác cán bộ và thu chi tài chính; duy trì nghiêm chế độ hội ý lãnh đạo đầu tuần. Nhờ vậy, đến nay nội bộ Chi cục đã đoàn kết, thống nhất hơn trước.

Đặc biệt, nhằm khắc phục những khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã tham mưu UBND quận chỉ đạo các giải pháp đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất các dự án, bán đất công; khai thác nguồn thu thuế xây dựng vãng lai; tập trung quyết toán thuế các doanh nghiệp để khai thác nguồn thu sau quyết toán thuế; tăng cường công tác thu nợ đọng. Chi cục đã tham mưu UBND quận thành lập 2 đoàn liên ngành thu nợ và khai thác nguồn thu. Để tăng cường khai thác nguồn thu, Chi cục cũng đã thành lập thêm 3 đoàn chống thất thu; ký kết văn bản phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Công an quận và tăng cường phối hợp với UBND các phường trong công tác thu thuế… Nhờ vậy, năm 2013, Chi cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế trước 1 tháng, được UBND thành phố tặng Bằng khen; 8 tháng đầu năm 2014 thu được 125 tỉ đồng (đạt 82% dự toán cả năm, đứng thứ nhì về thu ngân sách trong các quận, huyện). Hiện nay, Chi cục đang phấn đấu đến cuối tháng 10-2014 sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu thuế theo dự toán của năm 2014.

Với những nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay, Chi bộ và lãnh đạo Chi cục Thuế quận Bình Thủy đã khắc phục được nhiều khuyết điểm, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng đảng và chuyên môn. Đồng chí Huỳnh Hoài Nam cho biết: "Thời gian tới, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBĐVCC; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị; chủ động tham mưu cho UBND quận khai thác tốt các nguồn thu, nhất là những nguồn thu còn bỏ ngỏ; xử lý hiệu quả thu hồi nợ đọng… nhằm thực hiện công tác thu thuế trên địa bàn đạt kết quả cao nhất".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết