16/01/2013 - 14:35

Vĩnh Long

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Với mục tiêu kéo giảm 2% hộ nghèo (theo tiêu chí mới) trong năm 2013, tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Năm 2013, Vĩnh Long tiếp tục củng cố hệ thống 23 cơ sở dạy nghề và có dạy nghề nông thôn, các trường nghề, tranh thủ các dự án, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề phù hợp với đối tượng, địa bàn để mở rộng việc dạy nghề cho hơn 34.600 người, trong đó đào tạo nghề cho gần 14.000 lao động nông thôn theo Đề án 1956; giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho 26.200 lao động nông thôn. Vĩnh Long phấn đấu nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật của tỉnh từ gần 42% (năm 2012) lên 45% vào cuối năm 2013; trong đó, nâng tỷ lệ lao động nông thôn có qua đào tạo nghề từ hơn 26,4% (năm 2012) lên 29% vào cuối năm 2013. Vĩnh Long chú trọng công tác dạy nghề cho vùng đồng bào dân tộc, các khu vực nông thôn vùng sâu ở các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít và những nơi có diện tích đất nông nghiệp lớn chuyển sang đất phi nông nghiệp như Mang Thít, Long Hồ, Bình Minh.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án để giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về vốn sản xuất, nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý.v.v.. Trong đó, tỉnh phấn đấu để 100% số hộ nghèo đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền dự ước khoảng 920 tỉ đồng; hỗ trợ học nghề miễn phí cho gần 10.500 lượt người nghèo, cận nghèo; vận động các nguồn để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 271.250 lượt người nghèo và cận nghèo. Tỉnh phấn đấu có 100% số học sinh, sinh viên nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản hỗ trợ khác với số tiền hơn 100 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương chi hơn 58 tỉ đồng, phần còn lại sẽ tổ chức vận động từ các nguồn.

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết