31/10/2017 - 22:17

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Ngày 31-10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong quá trình thảo luận, đã có 41 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có 8 đại biểu tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích làm rõ, bổ sung nhiều ý kiến. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, những kết quả đạt được, việc thực hiện mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, thách thức, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan tư pháp, các đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân;  Tình hình, tiến độ phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Vấn đề tăng trưởng và tính bền vững trong phát triển kinh tế-xã hội.

Các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích, tạo cơ chế cho doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước; cải cách thể chế kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư trong toàn xã hội, tạo động lực cho nền kinh tế; phát triển hạ tầng giao thông; Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác quản lý thị trường, phát triển thị trường trong nước; tình hình và công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; Việc thực hiện cải cách giáo dục; chính sách đối với học sinh, sinh viên,  giáo viên; chính sách khoa học, công nghệ; Vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác quy hoạch, điều hành, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm về môi trường; các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai; ứng phó biến đổi khí hậu;công tác bảo vệ và phát triển rừng; quản lý đất đai; Các chính sách và giải pháp phát triển vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Việc xây dựng Nhà nước kiến tạo; cải cách tổ chức bộ máy; chế độ công vụ, công chức, giờ làm việc, kỷ cương, kỷ luật công vụ; thủ tục hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hôm nay, ngày 1-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước.

TTXVN

Chia sẻ bài viết