18/02/2024 - 15:13

Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” 

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2024 trên địa bàn thành phố với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Yêu cầu đặt ra của Ban ATGT là chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự (TT) ATGT từ thành phố đến quận, huyện và các xã, phường, thị trấn. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban ATGT thành phố và Ban ATGT quận, huyện xây dựng kế hoạch hoạt động; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Ðồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm quy định về TTATGT.

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 149/NQ-CP và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT); xóa bỏ lối đi tự mở trái phép; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn đối với tổ chức, cá nhân. Ðổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; cải thiện năng lực sơ cấp cứu cho nhân viên y tế tại các địa phương; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa chấn thương cho nạn nhân TNGT. Nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy mạnh tiến độ đầu tư, phát triển và khuyến khích nhân dân đi lại bằng dịch vụ vận tải công cộng. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Ðặc biệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp ký kết giữa Ban ATGT thành phố với các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, cơ quan báo, đài trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố năm 2024...

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết