01/09/2010 - 09:08

Thực hiện các cuộc thanh tra đã triển khai đảm bảo đúng thời gian quy định

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 9, bên cạnh việc kết luận những cuộc thanh tra đã kết thúc, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đã triển khai đảm bảo đúng thời gian quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số kết luận thanh tra đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào chương trình giáo dục, đào tạo; kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng; hoàn thiện chế độ báo cáo về công tác PCTN; xây dựng kế hoạch điều tra chi phí không chính thức của doanh nghiệp, hộ gia đình khi giao dịch với cơ quan Nhà nước...

Trong tháng 8, TTCP đã ban hành kết luận thanh tra dự án Khu Công nghiệp xử lý rác thải thành phố Hồ Chí Minh - Long An. Qua thanh tra, phát hiện một số sai phạm, thiếu sót như: sai phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; ký kết các hợp đồng tư vấn trái quy định về quy chế đấu thầu; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát hồ sơ đền bù, đo đạc thực địa, kiểm kê tài sản trên đất; buông lỏng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, giao cấp đất tùy tiện sai đối tượng, vượt hạn mức và trái thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định... Tổng sai phạm, thiếu sót phát hiện qua thanh tra là 45.546 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 45.546 triệu đồng; kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

TTCP đang tiếp tục hoàn chỉnh 10 kết luận thanh tra; đang xây dựng báo cáo 5 cuộc; tiếp tục tiến hành 8 cuộc thanh tra; thành lập và triển khai mới 2 cuộc thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thanh tra việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo và Luật PCTN của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

TTCP cũng tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiến hành kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại UBND tỉnh Long An, Vĩnh Long và Bộ Ngoại giao. Ngành cũng đang tổng hợp xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ quyền hạn (đã có 89 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo).

Cũng trong tháng 8, thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 905 cuộc thanh tra, đã kết thúc 383 cuộc. Tổng hợp kết quả từ những cuộc thanh tra đã kết thúc, phát hiện sai phạm 47.135 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi 24.866 triệu đồng (hiện đã thu 7.105 triệu đồng); kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 22.269 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 78 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, 7 cá nhân.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 9.459 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 6.748 tổ chức, cá nhân có sai phạm; đã ban hành 5.910 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền sai phạm là 15.565 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 178 triệu đồng.

Phúc Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết