30/09/2016 - 21:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

(CT)- Ngày 30-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) và phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… tham dự hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tham dự hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.

Giai đoạn 2011-2015, cả nước huy động được 851.380 tỉ đồng thực hiện CTMTQGXDNTM, trong đó ngân sách Nhà nước bố trí 98.664 tỉ đồng (chiếm 11,6%), còn lại huy động từ các nguồn lực khác như: người dân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng… Riêng năm 2016, theo báo cáo của các địa phương, cả nước huy động được 332.475 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 9,2%. Tính đến giữa tháng 9-2016, cả nước có 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và có 2.045 xã được công nhân đạt chuẩn NTM, tăng 515 xã so với cuối năm 2015. Số tiêu chí NTM đạt bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã.

Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16-8-2016 về việc Phê duyệt CTMTQGXDNTM giai đoạn 2016-2020, cả nước sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xây dựng các vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Mục tiêu cụ thể được đặt ra đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn NTM của cả nước khoảng 50% và khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM. Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã và cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Song song đó, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được, các Bộ, ngành Trung ương, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm thực hiện tốt CTMTQGXDNTM trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng NTM. Tất cả mọi người chung sức, chung lòng để xây dựng NTM thành công, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng các Bộ, ngành trung ương và địa phương phải xây dựng kế hoạch và hoạch định lộ trình, bước đi rõ ràng, cụ thể theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phải tham gia hưởng ứng và triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng NTM là cuộc cách mạng, nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải kiên trì tổ chức thực hiện...

Tin, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết