18/01/2008 - 09:12

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

* Khuyến khích đầu tư xây dựng chợ đấu giá giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi

Ngày 16-1-2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 với mục tiêu ngành chăn nuôi cơ bản chuyển sang sản xuất theo phương thức trang trại, công nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt trên 42%, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chiến lược đề ra mức tăng trưởng bình quân của ngành từ nay đến năm 2010 là 8-9% năm, giai đoạn 2010 - 2015 đạt khoảng 6-7% năm và 2015 - 2020 đạt khoảng 5-6% năm.

Ngành chăn nuôi cũng phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thịt xẻ các loại là 5.500 ngàn tấn, trong đó thịt heo chiếm 63%, thịt gia cầm 32%, thịt bò 4%.

Với mục tiêu này, đàn heo sẽ được phát triển nhanh theo hướng nuôi trang trại, công nghiệp ở nơi có điều kiện về đất đai, kiểm soát dịch bệnh và môi trường như vùng Trung du, Duyên hải Bắc và Nam Trung bộ, một số vùng ở Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ.

Chiến lược cũng xác định các sản phẩm chủ lực của ngành chăn nuôi là heo, gia cầm, bò sữa, bò thịt và đưa ra 9 chương trình, đề án cụ thể cũng như 9 nhóm giải pháp phát triển ngành.

Nhóm giải pháp đầu tiên về quy hoạch, tiếp theo là khoa học và công nghiệp, tài chính và tín dụng, đất đai, thương mại, thức ăn và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất.

Ngành chăn nuôi sẽ tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng và mua bán sản phẩm, như sử dụng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm qua chế biến, hạn chế hình thức chợ cóc, chợ tạm, lòng đường, vỉa hè... Việc đầu tư xây dựng chợ đấu giá giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi và ki-ốt tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi được khuyến khích.

TTN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết