14/05/2019 - 20:35

Thu hút 16,6 triệu USD vốn đầu tư vào khu công nghiệp

 (CT)- Trong tháng 4-2019, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút dự án mới là Nhà máy Chế biến thủy sản Cá Việt Nam của Công ty TNHH Cá Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,6 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh vốn góp thực hiện của dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải; thu hồi dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Hà số 01 - Cần Thơ của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà với tổng vốn đầu tư đã đăng ký 0,68 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút 2 dự án mới với tổng vốn đầu tư 16,6 triệu USD; điều chỉnh 1 dự án, thu hồi 6 dự án với vốn đầu tư đã đăng ký 9,153 triệu USD.

Tổng hợp đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có 239 dự án còn hiệu lực. Các dự án thuê 393,96ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,723 tỉ USD; vốn đầu tư đã thực hiện hơn 985,9 tỉ USD chiếm 57,15% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó có 214 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,31 tỉ USD, 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 391,349 triệu USD; 1 dự án ODA đang hoạt động, vốn đầu tư 21,130 triệu USD.

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết