22/05/2013 - 08:40

Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

(TTXVN)- Nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai 22-5-2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có Thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước như sau:

Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.

Từ bao đời nay, phòng, chống thiên tai, bão lụt luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước ta. Trong những thập kỷ gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ở nước ta, thiên tai diễn biến phức tạp và trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiều cơn bão diễn ra với cường độ ngày càng mạnh, gây lũ lớn, ngập úng ở nhiều địa phương; hạn hán xảy ra trên diện rộng, kéo dài; nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền... ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước.

Nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tôi đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và mọi người dân nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, theo phương châm "4 tại chỗ", "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời" để giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sự phá hoại tài nguyên, môi trường do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.

Chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2013.

Chia sẻ bài viết