31/05/2024 - 19:45

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 

(CT) - Sáng 31-5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Ðảng (khóa XIII). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm chính Hội trường Thành ủy kết nối với 200 điểm cầu trực tuyến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đảng ủy xã, phường, thị trấn, đảng ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị trong thành phố, với tổng số 12.312 cán bộ, đảng viên tham dự. Ðến dự tại điểm chính Hội trường Thành ủy có các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Ðảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). 

Truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Ðảng (khóa XIII), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, cho biết: Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Trung ương Ðảng (khóa XIII) diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 tại thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. BCH Trung ương Ðảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Ðảng (khóa XIII) tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng; đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng trình Ðại hội XIV của Ðảng; đề án tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIV của Ðảng; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định số 144-QÐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 

Tin, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết