20/05/2024 - 09:05

Thới Lai tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 

Các cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 2-2-2021 của Huyện ủy về tăng cường xây dựng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2020-2025 (NQ03 của Huyện ủy). Qua 3 năm thực hiện, chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo các mặt công tác ở cơ quan, đơn vị.

Thường trực Đảng ủy xã Thới Thạnh hướng dẫn Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hòa C công tác quản lý đảng viên.

Chi bộ ấp Thới Hòa C, trực thuộc Đảng ủy xã Thới Thạnh, có 18 đảng viên (ĐV). Theo ông Đoàn Đình Huân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Chi bộ triển khai thực hiện NQ03 của Huyện ủy nghiêm túc. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hằng tháng, Chi bộ tổ chức họp lệ cố định vào ngày 10, các ĐV chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ. Trong họp lệ, Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để ĐV phát huy ưu điểm, nhận ra khuyết điểm khắc phục kịp thời; mỗi cuộc họp lệ có trên 10 ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, mỗi quý, Chi bộ ấp tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề để có giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Quý I, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện; quý II tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cấp giao thông, thủy lợi, xây dựng cảnh quan môi trường; quý III sinh hoạt chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội; quý IV sinh hoạt chuyên đề về công tác an sinh xã hội. Chi bộ quan tâm công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú để phát triển ĐV; thực hiện công tác quản lý và giám sát ĐV chặt chẽ. Ông Đoàn Đình Huân khẳng định: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ ấp được nâng lên. Hằng năm, Chi bộ đều chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao. Từ năm 2021 đến nay, Chi bộ không có ĐV vi phạm; được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó năm 2021 và 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  

Xã Thới Thạnh có 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, với 267 ĐV. Thực hiện NQ03 của Huyện ủy, Đảng ủy xã cử cấp ủy viên và trưởng, phó các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các chi bộ để hướng dẫn tổ chức sinh hoạt đúng quy định, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, đúng định kỳ, có chất lượng và bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Hằng quý, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện 1 nội dung theo hướng dẫn. Công tác tạo nguồn, phát triển ĐV được quan tâm, 3 năm qua đã kết nạp được 18 ĐV. Các chi bộ chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, quản lý, giám sát ĐV; 3 năm liền không có ĐV vi phạm. “Chất lượng hoạt động của các chi bộ được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi 15/15 chỉ tiêu hằng năm của xã. Hằng năm, 100% chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” - ông Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết.

Huyện Thới Lai có 204 chi bộ trực thuộc 18 đảng ủy cơ sở, với 4.032 ĐV. Thực hiện NQ03 của Huyện ủy, các đảng ủy cơ sở đã chọn 1 chi bộ tổ chức làm điểm, sau đó triển khai ra diện rộng. Huyện ủy phân công 94 huyện ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành huyện dự sinh hoạt với 94 chi bộ ấp; thành lập 4 tổ công tác do ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng và các thành viên là cán bộ các ban xây dựng Đảng Huyện ủy định kỳ hằng tháng đến dự sinh hoạt với 1-2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các đảng ủy cơ sở phân công từ 1-2 đảng ủy viên chỉ đạo toàn diện các chi bộ trực thuộc...

Bà Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Được sự hướng dẫn và hỗ trợ của cán bộ cấp trên, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tổ chức sinh hoạt nền nếp. Công tác phát triển ĐV được thực hiện tốt hơn nên 3 năm qua Đảng bộ huyện đã kết nạp được 360 ĐV. Công tác rà soát, sàng lọc ĐV được quan tâm, có 14 ĐV không còn tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xóa tên khỏi danh sách ĐV. Hằng năm, hầu hết chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, góp phần quan trọng hoàn thành 14/14 chỉ tiêu Huyện ủy đề ra. Hằng năm, trên 96% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết