22/11/2017 - 13:32

Thới Lai phấn đấu ra mắt xã nông thôn mới Trường Thắng

(CT)- Tính đến nay, huyện Thới Lai có 7/12 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM). Trong đó, có 2 xã vừa được công nhận trong năm 2017 là Trường Thành và Định Môn. Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Thới Lai phấn đấu xây dựng hoàn thành các tiêu chí NTM và ra mắt xã NTM Trường Thắng trong tháng 12-2017. Năm 2018, huyện sẽ xây dựng hoàn thành thêm 2 xã và năm 2019 ra mắt thêm 2 xã NTM. Qua đó, chuẩn bị ra mắt huyện NTM Thới Lai vào năm 2020 theo đúng lộ trình đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thới Lai tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM từ huyện đến cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài, kết hợp với nhiều hình thức khác nhau. Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của xã đã xây dựng hằng năm. Từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM đạt được kết quả đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

T. TRINH

Chia sẻ bài viết