25/03/2021 - 02:54

Thới Lai có 91.552 cử tri đủ tuổi bầu cử

(CT) - Sáng 24-3, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Thới Lai tổ chức sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, huyện Thới Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 đúng quy định, đã lập danh sách sơ bộ 62 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; trong đó nữ 43,55%, trẻ (dưới 40 tuổi) 25,81%, ngoài Đảng 9,68%, tái cử 35,48%, dân tộc 3,23%, tôn giáo 5%. Đồng thời, lập danh sách sơ bộ 662 người ứng cử HĐND xã, thị trấn, trong đó nữ 36,56%, trẻ (dưới 40) 44,41%, ngoài Đảng 11,18%, tái cử 36,1%, dân tộc thiểu số 1,81%, tôn giáo 1,66%. Qua rà soát, toàn huyện có 91.552 cử tri đủ tuổi bầu cử.

UBBC huyện đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 31 đại biểu; UBBC các xã, thị trấn đã ấn định 78 đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu là 336 đại biểu. UBBC huyện đã tiếp nhận 62 hồ sơ người ứng cử và UBBC các xã, thị trấn đã tiếp nhận 662 hồ sơ người ứng cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đã được triển khai thực hiện nghiêm túc...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết