13/02/2020 - 09:10

Thời gian thực hiện khu tái định cư 3B

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng của thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian triển khai thực hiện dự án khu tái định cư 3B. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Dự án khu tái định cư lô 3B do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án này đã cơ bản hoàn thành. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành theo quy định.

Ngoài ra, trong dự án khu tái định cư lô 3B do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư, có khu đất thửa số 1330, với diện tích 9.477,6m2 (đất sạch) giao cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 15-5-2019; đến nay, đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong theo Công văn số 2052/UBND-XDĐT ngày 1-7-2019. Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục theo quy định để đầu tư dự án.

Chia sẻ bài viết