10/04/2009 - 08:30

Thêm 4 công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất

Theo Quyết định số 831/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất- kinh doanh, có 4 công ty tài chính được bổ sung bao gồm: Công ty Tài chính Dệt may, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà, Công ty Tài chính cổ phần Xi măng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đưa 5 công ty tài chính vào thực hiện hỗ trợ lãi suất gồm: Công ty tài chính Cao su, Công ty tài chính Than và Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí, Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy, Công ty Tài chính Handico.

NHNN cũng thông báo áp dụng hiệu lực trở về trước: Các khoản cho vay của các công ty tài chính được bổ sung theo danh sách trên đã phát sinh từ ngày 1-2-2009 thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành mà chưa áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất, thì các công ty tài chính thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh khoản vay.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết