02/12/2021 - 07:13

Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố

(CT) - Theo thư triệu tập trước đây của Thường trực HĐND thành phố, kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10-12. Tuy nhiên, do thời gian này trùng với thời gian tổ chức hội nghị quan trọng của Trung ương nên Thường trực HĐND thành phố thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-12. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành thành phố; đồng thời, xem xét, quyết nghị thông qua 19 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp… Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ tiến hành chất vấn Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố về những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm.

QK

Chia sẻ bài viết