11/07/2019 - 15:34

Ngày họp thứ hai, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX

Thảo luận tổ, đa số đại biểu thống nhất báo cáo, tờ trình tại kỳ họp 

(CTO)- Sáng 11-7, ngày họp thứ hai, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, 2016-2021, tại buổi thảo luận Tổ, hầu hết các đại biểu thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình HĐND thành phố.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND.

Thảo luận tổ, đại biểu đề nghị UBND thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành tại kỳ họp này chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo nghị quyết được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Các đại biểu đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về việc buôn bán hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; chấn chỉnh tình trạng một số công chức, cơ quan chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; chất lượng tham mưu của các cơ quan còn thấp;…

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tìm đầu ra cho nông sản, đặc biệt là những sản phẩm nông sản sạch, do những sản phẩm nông sản sạch hiện chưa có đầu ra ổn định. Quan tâm đến công tác quy hoạch quản lý đô thị, có giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị theo đề án quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời sớm rà soát tiến độ để triển khai thực hiện các quy hoạch của thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các cam kết của nhà đầu tư đối với các dự án, các khu đô thị, các khu dân cư,… để đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân. Rà soát và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố theo nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Cần đánh giá thực chất nguyên nhân của kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố còn thấp để đề ra các giải pháp sát hợp.

Cụ thể các ý kiến đề nghị cần tăng đầu tư cho ngành nông nghiệp; hướng dẫn người dân thực hiện việc truy xuất nguồn gốc và sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông nghiệp để đảm bảo về chất lượng của hàng nông sản xuất khẩu. Tăng cường thực hiện việc bó cáp trên các đường dây điện, điện thoại trên các tuyến đường theo kế hoạch đã đề ra đến năm 2020; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên mạng đặc biệt là rao bán nhà, đất tràn lan nhưng thiếu kiểm chứng, xác thực thông tin làm cho người dân chịu nhiều thiệt thòi. Đề nghị bổ sung nội dung thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan như: Cơ quan Thuế, Kho bạc theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đối với Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố có nêu lại nhiều hạn chế (đã được nêu trong báo cáo của năm 2018), như: Án tồn trong khâu thi hành án ngày càng tăng, tài sản kê biên chậm giải quyết, bán đấu giá nhiều lần không có người mua,... nhưng chưa có giải pháp khắc phục, đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Đồng thời, có ý kiến góp ý cụ thể đối với 3 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2019: Đề nghị bổ sung nội dung thu hồi đất đối với dự án đường Càng Đước Vàm Bi huyện Phong Điền vào tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của thành phố: Đề nghị UBND thành phố giải thích về sự thay đổi của nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được Ban pháp chế thẩm tra so với tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại kỳ họp. Đồng thời, thuyết minh thêm sự phù hợp của Điều 2 dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND thành phố: Đề nghị bổ sung nội dung giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bố trí tái định cư cho người dân khi bị thu hồi đất.

Nhóm Phóng viên

Chia sẻ bài viết