10/12/2021 - 21:42

Thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng ÐBSCL trong giai đoạn mới

(CT) - Ngày 10-12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội vùng ÐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ðồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Vùng ÐBSCL có vai trò, vị thế quan trọng của đất nước, với thế mạnh về thủy sản, trái cây, lúa gạo, hằng năm đóng góp lớn vào xuất khẩu của Việt Nam. Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-1-2003, của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL thời kỳ 2001-2010 (NQ số 21) và Kết luận số 28-KL/TW, ngày 14-8-2012, của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ÐBSCL thời kỳ 2011-2020 (KL số 28), vùng ÐBSCL đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả vùng; khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo, thủy, hải sản và cây ăn trái hàng đầu của cả nước. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong NQ số 21 và KL số 28 đã cơ bản hoàn thành. Việc tổ chức hội thảo nhằm củng cố các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Ðề án tổng kết NQ số 21. Từ đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ÐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội thảo, các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia tập trung thảo luận những nguồn lực, tiềm năng còn chưa được khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả, khả năng hấp thụ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của vùng. Bên cạnh đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm rõ các điểm “nghẽn” về cơ chế, chính sách và công tác phối hợp các bộ ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện… Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm cần được điều chỉnh, các cơ chế chính sách cần phải thay đổi; tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương, ngành trong phát triển để tối ưu hóa các nguồn lực của vùng;...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết