07/09/2010 - 09:34

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Quận Ninh Kiều:

Thành ủy cần có nghị quyết tập trung xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm của thành phố

 

Thời gian qua, Quận ủy Ninh Kiều đã nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên ở 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Nhìn chung, đa số các ý kiến đóng góp đều thống nhất cao với nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ trình tại Đại hội, thống nhất với đánh giá về những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực thành phố đã đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhiều đảng viên tập trung vào phần dự thảo phương hướng xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng với vị trí, vai trò là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của vùng ĐBSCL, trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ thành phố cần đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa. Trong quy hoạch các ngành, lĩnh vực cần chọn ra những khâu đột phá để sớm biến những tiềm năng, lợi thế thành hiện thực... Song song với tập trung bàn các biện pháp nhằm khai thác tối đa các thế mạnh của các công trình trọng điểm như Cảng Cái Cui, Sân bay Quốc tế, cầu Cần Thơ..., Đại hội cần tập trung đánh giá đúng mức chính sách và kết quả đầu tư của thành phố để đề ra những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Cùng với tăng cường quản lý quy hoạch, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, thành phố cần quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn, có biện pháp thúc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, đồng thời cần quy trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo quản lý để công trình thi công chất lượng kém... nhằm đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Nhiều ý kiến cho rằng công tác đào tạo, bố trí cán bộ từng lúc chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu, vẫn còn tình trạng phân công, bố trí chưa đúng với ngành nghề đào tạo. Chính sách thu hút cán bộ, thu hút nhân tài của thành phố chưa hấp dẫn, chưa có chiến lược lâu dài như một số tỉnh, thành phố khác. Do vậy, đề nghị sắp tới thành phố cần tập trung nghiên cứu, đề ra chiến lược tạo sự đột phá trong công tác cán bộ, phấn đấu trong 5-10 năm tới có đội ngũ cán bộ trẻ, đủ chuẩn chất, năng động, bản lĩnh, tâm huyết để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững... Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố quan tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sống và môi trường xã hội lành mạnh. Cùng với tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường sống, thành phố cần thực hiện nhiều giải pháp tích cực để tạo môi trường xã hội lành mạnh, nhất là tập trung bài trừ văn hóa phẩm, phim ảnh, các trò chơi độc hại, bạo lực làm ảnh hưởng xấu đến sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ... và quan tâm quy hoạch xây dựng các tụ điểm sinh hoạt cho thanh thiếu niên. Song song đó, thành phố cần quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống nhân dân, nhất là tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp, và nhanh chóng rà soát, xóa các dự án, quy hoạch không còn phù hợp để nhân dân an tâm ổn định cuộc sống; quan tâm thực hiện các chính sách đối với nhân dân trong vùng quy hoạch, giải tỏa...

Về các chỉ tiêu đề ra trong 5 năm tới, nhiều ý kiến cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 16,5%/năm là thấp, trong khi dự báo tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong những năm tới có nhiều thuận lợi. Một số ý kiến cũng cho rằng chỉ tiêu giải quyết 100% hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; giải quyết 60% nhu cầu nhà ở cho học sinh, sinh viên là quá cao.

Là quận trung tâm của thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Ninh Kiều xác định sự thành công của ĐHĐB Đảng bộ thành phố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của quận trong những năm tới. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh kiều xác định sẽ phấn đấu xây dựng và phát triển địa phương từng bước trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Để phát triển đúng định hướng, Đảng bộ và nhân dân quận cần được sự quan tâm hơn nữa của thành phố. Nhất là trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy cần có nghị quyết tập trung xây dựng Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm của thành phố và có cơ chế chính sách đặc thù riêng đối với quận. Bên cạnh quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường, hẻm trong đô thị, thành phố cần quan tâm quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp để di dời một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm trong nội ô ra vùng ngoại ô, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ các chất thải, tiếng ồn... ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của cộng đồng dân cư. Đi đôi với quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp quận đến cơ sở, trong đó có 20% cán bộ lãnh đạo cấp quận có trình độ sau đại học và cán bộ cấp phường đạt chuẩn theo quy định, thành phố cũng cần có chính sách thu hút đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở một cách thỏa đáng, để ở cơ sở có những cán bộ có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, hết lòng phục vụ nhân dân. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thời gian tới, thành phố cần quan tâm đầu tư kiên cố và chuẩn hóa các trường học, nhất là các trường có truyền thống lâu đời trên địa bàn. Thành phố cần tăng cường đầu tư xây dựng tuyến y tế cơ sở đủ mạnh để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; trong đó, đảm bảo có đủ bác sĩ tại trạm y tế phường, trang bị phương tiện, trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Trên cơ sở đó, quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tiềm năng lợi thế của mình để xứng đáng là quận trung tâm của thành phố.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết