15/06/2018 - 07:28

Thạnh Mỹ về đích nông thôn mới 

Hôm nay ngày 15-6, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh)  phấn khởi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới (NTM) và xã đạt chuẩn quốc gia về NTM. Đây là kết quả xứng đáng và là động lực để Thạnh Mỹ tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển...

Thạnh Mỹ rực rỡ cờ hoa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và xã nông thôn mới. Ảnh: T. TRINH
Thạnh Mỹ rực rỡ cờ hoa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và xã nông thôn mới. Ảnh: T. TRINH

Chuyển biến

Về quá trình xây dựng NTM, ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: Thạnh Mỹ có điểm xuất phát trung bình, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mà còn dần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Từ đó, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả. Đến nay, bộ mặt Thạnh Mỹ có chuyển biến rõ nét từ cơ sở hạ tầng đến thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.

Cải thiện thu nhập cho người dân, từ kết quả thống kê hằng năm, Thạnh Mỹ xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xã thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề gắn với giới thiệu giải quyết việc làm. Xã còn chỉ đạo tăng cường công tác khuyến nông, đầu tư hoàn chỉnh đê bao phục vụ sản xuất. Cùng với đó là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi hoàn chỉnh giúp lưu thông hàng hóa đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người qua từng năm. Mặt khác, xã huy động các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hướng làm ăn giúp thoát nghèo bền vững. Theo đó, đến nay, thu nhập bình quân đầu người là 41,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 7,68% xuống còn 3,8%; số người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 93,26%...

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, cảnh quan môi trường dần cải thiện. Trường, lớp từng bước được đầu tư xây dựng kiên cố, đạt chuẩn, thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa thể thao của nhân dân góp phần phong phú đời sống vật chất tinh thần của người dân. Trên địa bàn xã có 4/5 trường học đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch đạt 70,2%…

Phát triển bền vững các tiêu chí

Chú Mai Văn Cam ở ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ phấn khởi: “Trải qua nhiều năm phấn đấu, Thạnh Mỹ đã xây dựng thành công và đạt danh hiệu xã Văn hóa NTM và xã đạt chuẩn quốc gia về NTM như hôm nay, thật đáng trân trọng! Bản thân tôi sẽ tự giác thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động gia đình, hàng xóm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM. Nhất là tích cực tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục con em học hành chăm ngoan. Bên cạnh đó, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn... ”.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ. Ảnh: T. TRINH
Phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ. Ảnh: T. TRINH

Tiếp tục chặng đường xây dựng NTM, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Quan điểm của xã là không được thỏa mãn với kết quả ngày hôm nay. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Song song đó, chủ động xây dựng các kế hoạch nâng chất các tiêu chí NTM, chú trọng tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thu nhập và hộ nghèo...

Thạnh Mỹ phấn đấu nâng tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm theo hằng năm, đảm bảo mức thu nhập trung bình đạt 50 triệu/người/năm vào năm 2020; duy trì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đạt 85%; đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh và nước sạch cho 95% dân cư. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức vệ sinh, phát quang cây cỏ, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn... Thạnh Mỹ tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính viễn thông, trường học, trạm y tế… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường song song với phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia lớp dạy nghề, tạo cơ hội việc làm, không để xảy ra trường hợp lao động nhàn rỗi tại địa phương...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết