31/03/2018 - 16:32

Tháng 3, hơn 8.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(CT) - Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3-2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỉ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10 tỉ đồng, giảm 20,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 68.979 lao động, giảm 3%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2-2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỉ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,4 tỉ đồng, tăng 1,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 225.389 lao động, giảm 22,7%. Về số vốn đăng ký, vùng Đông Nam bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 131.781 tỉ đồng, chiếm 47,3%, đứng thứ hai là vùng Đồng bằng sông Hồng có 74.777 tỉ đồng, chiếm 26,9%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 36.088 tỉ đồng, chiếm 13,0%, Đồng bằng sông Cửu Long có 19.644 tỉ đồng, chiếm 7,1%, trung du và miền núi phía Bắc có 12.115 tỉ đồng, chiếm 4,4% và Tây Nguyên có 4.084 tỉ đồng, chiếm 1,5%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%, xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%... Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỉ đồng, chiếm 28,4%, tiếp đến là xây dựng có 42.138 tỉ đồng, chiếm 15,1%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỉ đồng, chiếm 13,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỉ đồng, chiếm 10,4%...

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định quy định Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư. Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ. Các nhà đầu tư của quỹ có thể thành lập hoặc thuê công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Hoạt động quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Nghị định này thực hiện theo điều lệ của quỹ, các hợp đồng ký kết với quỹ (nếu có) và không chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật về chứng khoán…

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND cùng cấp giao cho tổ chức tài chính của địa phương có chức năng đầu tư tài chính thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Thông tin về hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương phải công khai trên cổng thông tin điện tử cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhận đầu tư từ tổ chức tài chính địa phương là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các tiêu chí: Hoạt động trong các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên phát triển; phải được ít nhất một trong các  quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 21 của Nghị định này lựa chọn để đầu tư…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11-3-2018.

Uyên Khanh - AK

Chia sẻ bài viết