20/06/2024 - 20:24

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HÐND thành phố 

(CT) - Ngày 20-6, Ban Ðô thị và Ban Pháp chế của HÐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (NQ) kèm tờ trình của UBND thành phố trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp thẩm tra của Ban Đô thị.a

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện đến dự.

Trong đó, Ban Ðô thị đã thẩm tra dự thảo NQ kèm tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành NQ kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) và dự thảo NQ về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2). Ban Pháp chế thẩm tra dự thảo NQ về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; các hội quần chúng được Ðảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố năm 2024; dự thảo NQ về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; dự thảo NQ quy định mức chi và mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ. Ðồng thời, dành nhiều thời gian thẩm tra báo cáo về kết quả thực hiện NQ của HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực pháp chế); báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Qua thẩm tra, các đại biểu dự họp bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết ban hành các NQ của HÐND trên các lĩnh vực, làm cơ sở để UBND thành phố điều hành, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào nội dung các dự thảo NQ được thẩm tra, nhằm đảm bảo các NQ của HÐND thành phố ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao trong thực tiễn. Ðối với các báo cáo, đại biểu đề nghị cần rà soát đảm bảo thống nhất số liệu, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới sát thực, hiệu quả hơn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố…

Lãnh đạo Ban Ðô thị và Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan được giao soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện các dự thảo NQ, báo cáo trước khi trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị.

THỤY KHUÊ

 

Chia sẻ bài viết