30/06/2020 - 06:01

Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố

(CT)- Ngày 29-6-2020, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông và quy định mức kinh phí hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; việc giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C; việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng họp và cải tạo sửa chữa trụ sở Thành ủy, hội trường Thành ủy; việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình về việc xin ý kiến HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Liên quan các tờ trình trên, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu tăng tiền chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đúng theo quy định của Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát các danh mục dự án trên địa bàn thành phố để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự toán kinh phí để phân bổ thực hiện các dự án.

Riêng báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và tờ trình thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất các dự án, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân; phải cân nhắc trước khi đưa bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2020 để hạn chế quy hoạch kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân có đất nằm trong dự án.

Kết thúc cuộc họp, ông Võ Anh Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu và hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố.

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết