24/03/2020 - 06:00

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Tham mưu Thành ủy chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng bộ các cấp 

(CT)- Chiều 23-3, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy về công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG

Quý I, các ban xây dựng đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) và Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố chăm lo tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tham mưu triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của Thành ủy, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy quý I. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: Thời gian tới, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để tham mưu BTV và Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV. Tiếp tục tham mưu BTV và Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đấu tranh phản bác lại với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế theo đúng quy định. Tham mưu BTV và Thường trực Thành ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm, suy thoái trong Đảng; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết