15/03/2021 - 20:02

Thăm dò khảo cổ tại tỉnh Hậu Giang

(CT) - Ngày 15-3, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Hậu Giang cho biết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản cho phép Bảo tàng tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thăm dò khảo cổ tại di tích Vĩnh Trung (ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Theo đó, việc thăm dò được thực hiện từ ngày 20-3 đến 10-4-2021, trên diện tích 25m2, do ông Nguyễn Quốc Mạnh, Viện Khảo cổ học, chủ trì. Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hậu Giang để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 1 tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Hậu Giang thông tin thêm, di tích Vĩnh Trung được phát hiện từ những năm 1990, thuộc văn hóa Óc Eo. Tại đây, cư dân đã phát hiện nhiều hiện vật gốm Óc Eo.

PV

Chia sẻ bài viết