01/09/2013 - 20:10

THỚI LAI

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện

Từ việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ ở cơ sở huyện Thới Lai đã nâng cao ý thức trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

4 năm qua, các cấp ủy đảng ở huyện Thới Lai đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện” (NQ05). Đến nay, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thới Lai, khi mới thành lập huyện Thới Lai (năm 2008), hoạt động của hệ thống chính trị huyện còn nhiều mặt hạn chế: một số cấp ủy xây dựng quy chế làm việc chưa toàn diện và phát huy dân chủ chưa đúng mức, đầy đủ, kịp thời; hoạt động giám sát của HĐND chưa phát huy hết vai trò; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp hiệu quả chưa cao; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở ấp chưa sát với thực tế và chưa theo kịp yêu cầu phát triển; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn còn hạn chế; một số chi ủy chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện. Có ấp chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ phải phân công đảng viên ở xã về sinh hoạt… Trước thực trạng trên, năm 2009, Huyện ủy đã đề ra NQ05. Theo đó, Huyện ủy xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị ở xã, thị trấn và ấp là hạt nhân lãnh đạo, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của NQ05, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Thới Thạnh, cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác giáo dục, nâng cao ý thức học tập nghị quyết của đảng viên. Trong tổ chức học nghị quyết, giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lập danh sách, theo dõi đảng viên tham gia học tập; thực hiện nghiêm việc tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch. Những đảng viên vì lý do chính đáng không tham gia đợt học tập do Đảng ủy xã tổ chức, Đảng ủy sẽ liên hệ gửi tham gia học tập tại đơn vị bạn…”. Không riêng xã Thới Thạnh, các cấp ủy đảng trong huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc.

Từ năm 2010 đến nay, Huyện ủy đã thành lập 4 tổ cán bộ gồm những đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy luân phiên dự sinh hoạt lệ với các chi bộ ấp để góp ý, giúp các chi bộ thực hiện nội dung sinh hoạt đúng theo hướng dẫn của cấp trên; phân công 13 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn diện 13 xã, thị trấn và phân công 77 cán bộ trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo toàn diện 108 ấp. Hầu hết các cán bộ được phân công chỉ đạo ấp đều sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị, tích cực bám sát địa bàn được phân công, giúp các cấp ủy cơ sở và chi bộ ấp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, bộc bạch: “Tôi được Huyện ủy phân công chỉ đạo toàn diện ấp Định Phước và ấp Định Thành, xã Định Môn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi luôn sắp xếp công việc cơ quan, mỗi tháng đến các ấp 2 lần. Thông qua việc dự họp chi bộ, tôi đã góp ý, giúp các chi bộ đề ra nghị quyết sát với thực tế. Ba năm qua, hai chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên giao…”. Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, đánh giá: “Các đồng chí cán bộ huyện được giao chỉ đạo xã không chỉ giúp Đảng ủy, các chi bộ đề ra nghị quyết sát thực tế, mà còn tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương; vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng…”. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, nhờ phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo toàn diện địa bàn xã, thị trấn và ấp, đến nay, hầu hết các chi bộ ấp sinh hoạt lệ đúng nội dung hướng dẫn; đề ra nghị quyết lãnh đạo sát nhiệm vụ, phân công đảng viên chịu trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; tạo ra nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả ở cơ sở…”. Song song đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng xã, thị trấn và ấp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực ở ấp. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được gần 800 đảng viên, trong đó có trên 300 đảng viên ở ấp. Nhờ vậy, nhiều chi bộ ấp đã có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, nhiều chi bộ ấp đã có ban chi ủy 3 đồng chí. Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến nay, Đảng bộ huyện có 215 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 131 chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí (tăng hơn 33 chi bộ so với năm 2009).

Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, thực hiện NQ05, Huyện ủy Thới Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, để nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể rà soát nắm chặt số lượng đoàn viên và hội viên, trên cơ sở đó xóa tên những đoàn viên và hội viên ảo, đồng thời kết nạp những người có tâm huyết, tích cực vào tổ chức đoàn, hội. Chỉ tính 7 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã đưa ra khỏi tổ chức đoàn, hội 1.216 người; kết nạp mới 5.364 đoàn viên và hội viên mới. Đến nay, toàn huyện có 85.790 đoàn viên và hội viên, đạt tỷ lệ 67,63% so với tổng dân số toàn huyện (tăng hơn 2% so với năm 2010). Nhờ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, đến cuối năm 2012, toàn huyện có 92,3% chi đoàn và chi hội đạt vững mạnh (tăng hơn 7,3% so với năm 2010), có 85% đoàn thể xã và thị trấn đạt vững mạnh (tăng hơn 10% so với năm 2010). Huyện ủy cũng chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đồng chí Huỳnh Văn Giữ cho biết: “Từ khi có NQ05, Huyện ủy phân công các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phụ trách từng địa bàn cụ thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn phụ trách, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết. Trong các kỳ họp HĐND huyện và xã đều dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND và cơ quan chức năng chất vấn và trả lời chất vấn. Đối với hoạt động của UBND các cấp, Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện tốt việc điều hành thực hiện Nghị quyết HĐND đề ra, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…”.

Có thể thấy, sau 4 năm thực hiện NQ05 của Huyện ủy, hệ thống chính trị huyện Thới Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt lệ của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, hội viên và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; nâng cao vai trò giám sát của HĐND và đại biểu HĐND để giải quyết tốt những bức xúc của nhân dân... Huyện ủy cũng sẽ điều chỉnh cán bộ huyện chỉ đạo địa bàn xã, thị trấn và ấp cho phù hợp, ban hành quy chế hoạt động của cán bộ huyện chỉ đạo địa bàn; kiện toàn, sắp xếp bộ máy cán bộ theo hướng chất lượng và hiệu quả; đề ra Nghị quyết về xây dựng chi bộ ấp trong sạch vững mạnh…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết