06/07/2022 - 18:40

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố:

Tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng luật 

THỤY KHUÊ (lược ghi)

Tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HÐND thành phố, thay mặt Thường trực HÐND thành phố và Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, phát biểu, nêu bật nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Báo Cần Thơ lược ghi, giới thiệu ý kiến của đồng chí.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố vừa triển khai thực hiện có hiệu quả việc phục hồi phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi, phát triển; tăng trưởng GRDP ước đạt 8,04% so với cùng kỳ; hầu hết doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; hoạt động du lịch khởi sắc; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu của thành phố ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay tăng khá cao so với đầu năm, nợ xấu giảm; cấp mới đăng ký kinh doanh tăng so với cùng kỳ...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giáo dục và đào tạo được chủ động thực hiện, tổ chức tốt các biện pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022; chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông giảm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được chú trọng...

Bên cạnh đó, thành phố vẫn còn những mặt hạn chế, khó khăn. Ðó là sự phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển… tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh của người dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…

Tại kỳ họp, HÐND thành phố sẽ tập trung thảo luận các báo cáo của Thường trực HÐND, UBND, các Ban của HÐND, các cơ quan tư pháp thành phố và thông báo của Ban Thường trực Ủy MTTQVN thành phố; thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HÐND, UBND trình về những vấn đề cần thiết, bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ðồng thời, chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu HÐND thành phố quan tâm.

Với khối lượng công việc nhiều và quan trọng, Chủ tọa trân trọng đề nghị các vị đại biểu HÐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn; tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Ðề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn đi thẳng vào trọng tâm, “nói thẳng, nói thật” những vấn đề đại biểu và cử tri đã đặt ra; đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Chia sẻ bài viết