22/11/2023 - 09:04

Tập trung toàn lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

Lũy kế 10 tháng năm 2023, toàn ngành Thuế thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 87,5% dự toán. Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN năm nay, ngành Thuế đang ráo riết tập trung vào chặng "nước rút" với nhiều giải pháp…

Cùng với các giải pháp thu, ngành Thuế tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách lũy kế 10 tháng năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỉ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: thu từ dầu thô ước đạt 51.366 tỉ đồng, bằng 122,3% so với dự toán, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa ước đạt 1.150.209 tỉ đồng, bằng 86,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách 10 tháng giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên do hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản chậm phục hồi. Cùng đó, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí tiền thuê đất làm giảm thu ngân sách.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, 10 tháng qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Theo đó, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỉ đồng. Cụ thể, số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỉ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỉ đồng. Trong công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31-10-2023, cơ quan thuế đã ban hành 15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 112.873 tỉ đồng.

Trước những khó khăn, thách thức diễn ra trong công tác thu NSNN trong 2 tháng "nước rút" cuối năm, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch đôn đốc thu NSNN năm 2023. Ngành Thuế phấn đấu tối thiểu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đạt 1.412.822 tỉ đồng. Trong đó, thu thuế, phí nội địa phấn đấu đạt 1.049.799 tỉ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 150.000 tỉ đồng. Đặc biệt, tại kế hoạch này, Tổng cục Thuế đã thành lập 4 tổ công tác đôn đốc thu NSNN tại các địa phương do các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trực tiếp làm tổ trưởng chỉ đạo. Các tổ trưởng tổ đôn đốc thu chủ động chỉ đạo, tổ chức làm việc trực tiếp với cục thuế, hoặc UBND tỉnh, thành phố nếu thấy cần thiết, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương đã và đang tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu NSNN được giao. Tại TP Cần Thơ, kết quả thu NSNN 10 tháng năm 2023 ngành Thuế thành phố thực hiện là 8.257 tỉ đồng, đạt 76,72% dự toán và bằng 85,09% so cùng kỳ năm 2022. Kết quả thu chưa đạt tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, từ đó giảm nguồn thu khoảng 960 tỉ đồng.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Cục Thuế TP Cần Thơ đề ra các giải pháp tăng thu nhằm bù đắp các nguồn thu bị ảnh hưởng chính sách, phấn đấu đạt dự toán được giao. Theo ông Phan Tiến Lân, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, Cục Thuế thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Đồng thời, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn dư địa để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Cùng đó, tăng cường công tác quản lý nợ, đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ thuế, phấn đấu thu hồi vào các tháng cuối năm; tiếp tục triển khai đề án chống thất thu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản và lĩnh vực thương mại điện tử. Đối với các khoản thu từ đất, Cục Thuế kiến nghị lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án để kịp thời thông báo nộp tiền sử dụng đất vào NSNN năm 2023 đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý...

Tập trung toàn lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm, 22 nhóm giải pháp triển khai các nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Song song đó, tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Trên cơ sở đó, nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN. Toàn ngành Thuế cũng sẽ đẩy nhanh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt. Đặc biệt, sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới hoàn thuế giá trị gia tăng tại các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của người nộp thuế và cán bộ, công chức thuế. Đối với công tác kê khai và kế toán thuế, cần rà soát lại chất lượng kê khai của các tổ chức cá nhân; phối hợp chuyển ngay các hồ sơ có rủi ro để các bộ phận chức năng triển khai công tác thanh kiểm tra, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, các nhà cung cấp nước ngoài. Mặt khác, hiện đại hóa công tác tuyên tuyền hỗ trợ, trọng tâm là giới thiệu những ứng dụng công nghệ thông tin mới ngành Thuế đang triển khai áp dụng, đồng thời tuyên truyền mạnh về những rủi ro đối với các tổ chức cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp…

Bài, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết