22/09/2017 - 21:04

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy:

Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017

(CT)- Ngày 22-9-2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, 9 tháng qua, Thành ủy đã lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch (lần thứ nhất) giai đoạn 2020-2025. Các cấp ủy Đảng thành phố đã chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; kết nạp 2.347 đảng viên, đạt 102,04% kế hoạch (KH) năm. Hệ thống chính quyền, dân vận, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Trong 9 tháng qua, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 7,05% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện được 83.505 tỉ đồng, đạt 79,5% KH năm, tăng 10,97% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu được hơn 1,27 tỉ USD, đạt 70,7% KH năm, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch được 1.867 tỉ đồng, đạt 93% KH năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Thành phố đã công nhận thêm 21 trường đạt chuẩn quốc gia; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75,04% dân số; giải quyết việc làm cho 45.194 lao động, đạt 90% KH năm. Quốc phòng được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

BTV Thành ủy đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua vẫn còn một số hạn chế, như: công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn hạn chế nên đảng viên vi phạm vẫn còn cao; các phong trào thi đua từng lúc, từng nơi chưa hiệu quả; thu ngân sách và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp so với KH; tiến độ thi công một số dự án trọng điểm còn chậm; thu hút đầu tư nước ngoài không nhiều; tiến độ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt KH…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung chỉ đạo: Các ủy viên BTV Thành ủy cần tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, tập trung các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2017 đã đề ra. Trong đó, chú trọng những chỉ tiêu đạt thấp, như: thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố; triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; làm tốt công tác nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biến chế theo chỉ đạo của Trung ương…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết