13/06/2018 - 22:30

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2018-2023

Tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(CT)- Ngày 13-6, Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền tiến hành Đại hội đại biểu HND huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp HND huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; công tác hội và phong trào nông dân huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, các cấp HND huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do HND các cấp phát động. Trong nhiệm kỳ, kết nạp thêm 1.447 hội viên, nâng tổng số hội viên HND toàn huyện lên 13.830 hội viên, đạt 99% so với tổng số hộ nông nghiệp. Các cấp HND huyện đã trực tiếp giúp 154 hội viên thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ 347 hộ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Các cấp HND huyện cũng đã vận động hội viên hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc, đóng góp tiền, ngày công lao động làm mới, sửa chữa 74,5km đường giao thông, 145 cầu, cống,... trị giá 83,6 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp HND huyện cũng thực hiện tốt phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";...

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 là tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao; tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới;... Đồng thời, xác định một số chỉ tiêu chủ yếu, như: hằng năm có 100% hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, có trên 80% số hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; mỗi hội cơ sở giúp 2 hộ nông dân thoát nghèo/ năm...

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 20 người vào Ban Chấp hành HND huyện nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 30 người (2 người dự khuyết). Ông Lê Văn Tổng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HND huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết