23/12/2012 - 16:32

Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ

Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Tập thể và cá nhân Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4.

Sau hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ4), trên cơ sở những khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đề ra nhiều giải pháp khắc phục các khuyết điểm, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thẳng thắn nhận khuyết điểm

Tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTƯ4, bên cạnh những ưu điểm, Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy Sở GTVT TP Cần Thơ đã thẳng thắn phân tích, tập trung làm rõ những khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong thời gian qua, như: Phương pháp lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc theo quy chế phối hợp chưa thật sự đổi mới, chất lượng; việc triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy Khối chưa cao. Trong lãnh đạo, từng lúc việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; còn một ít đảng viên ở các chi bộ trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, dẫn đến vi phạm những điều đảng viên không được làm. Công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức đôi lúc chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh dẫn đến một vài trường hợp cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị sai phạm, phải xử lý kỷ luật. Chưa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nên khi bổ nhiệm, đề bạt cán bộ còn tình trạng hụt hẫng, chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong lãnh đạo điều hành của BTV từng lúc chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, năng lực; kinh nghiệm công tác Đảng có mặt còn hạn chế. Vai trò tham mưu đề xuất của BTV Đảng ủy với Thành ủy, Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng đôi lúc chưa kịp thời, nhất là trong giải quyết một số vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên, viên chức còn chậm…

Cũng tại hội nghị kiểm điểm, theo gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy, Ban Giám đốc Sở đã giải trình, thẳng thắn làm rõ những khuyết điểm là: Công tác thẩm định một số công trình giao thông chưa tốt, gây lãng phí; việc quản lý cấp bằng lái xe, giấy phép kiểm định chưa chặt chẽ; thanh tra giao thông chưa thực hiện hết chức năng, xử lý các vi phạm không nghiêm; năng lực quản lý các dự án trong ngành còn yếu, chưa tham mưu cho chủ đầu tư thực hiện triển khai, quản lý dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định, quyết toán công trình kéo dài…Trong đó, nguyên nhân hạn chế được các đồng chí phân tích, làm rõ là do năng lực của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát ở một số gói thầu còn hạn chế; năng lực cán bộ thẩm định còn hạn chế ở một số gói thầu có giải pháp thi công phức tạp; trong quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe có nơi còn chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, chương trình đào tạo, không đảm bảo thời gian thực hành, việc sát hạch lý thuyết chưa được giám sát công khai; Sở chưa phối hợp tốt với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo chưa được kịp thời; do sự chủ quan trong thực hiện nghiệp vụ chuyên môn nên Cục Đăng kiểm đã đình chỉ chức danh đối với 3 đăng kiểm viên và 1 chức danh lãnh đạo liên đới thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát; Ban Giám đốc Sở trong chỉ đạo điều hành từng lúc chưa sâu sát, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; công chức, viên chức và nhân viên lao động chưa mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực…

Nhiều giải pháp khắc phục

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ Sở GTVT trong sạch vững mạnh, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của từng đồng chí tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy Sở thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong thời gian tới như: Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy tăng cường các giải pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công nhân viên chức trong cơ quan; có biện pháp quản lý tốt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường nắm diễn biến tư tưởng để kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, suy thoái đạo đức, lối sống trong đảng viên, công nhân viên chức. Song song đó, lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ và năng lực thực tiễn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ và kinh phí hoạt động cho lực lượng Thanh tra của Sở. Thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; tăng cường công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh cán bộ khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở sẽ tăng cường lãnh đạo công tác tư vấn, thiết kế, thẩm định các công trình giao thông và các lĩnh vực công tác khác thuộc Sở GTVT; kiểm tra và giám định các công trình trong phạm vi được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lãnh đạo Sở sẽ tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao thông vận tải và tham mưu trong phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành đầy đủ, đúng quy định; phối hợp với chính quyền các địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công công trình, dự án còn chậm và kéo dài trong thời gian qua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án, đảm bảo thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế; kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ, kém chất lượng; tổ chức rà soát, hoàn chỉnh thủ tục các dự án, đảm bảo đúng thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Lãnh đạo Sở sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện công tác quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở cũng như của ngành. Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy Sở tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng đoàn kết, thống nhất nội bộ; mạnh dạn đấu tranh, phê phán với mọi biểu hiện tiêu cực sai trái, nhằm hạn chế cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc của từng đồng chí trong Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Theo đồng chí Hồ Văn Thích, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở GTVT, sau kiểm điểm BTV, Ban Giám đốc, các cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, khắc phục dần những khuyết điểm đã được nêu tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4. Điển hình như BTV, Ban Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn của Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung khắc phục sự cố do sạt lở trước đây của cầu Trà Niềng (huyện Phong Điền). Các đồng chí trong Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ và sẽ đưa cầu Trà Niềng vào sử dụng trong quý I năm 2013. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của đơn vị cũng thể hiện được tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mọi người chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm; tập trung điều chỉnh giá của các công trình xây dựng cơ bản và quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng; tăng cường đôn đốc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn dở dang do Sở làm chủ đầu tư để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư chi bộ 1, nói: "Chính các đồng chí trong BTV, Ban Giám đốc làm gương đã lôi cuốn được các cán bộ, đảng viên trong cơ quan cùng quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. Tôi tin tưởng với cách làm này sẽ tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh…".

Phát huy tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc trong kiểm điểm của tập thể và các cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở GTVT, 10 chi bộ và 141 đảng viên của Đảng bộ Sở đã thực hiện kiểm điểm theo NQTƯ4 đúng theo quy định. Qua kiểm điểm, các chi bộ và đảng viên cũng phân tích, làm rõ những khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từ đó, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời trong các cuộc họp, mạnh dạn góp ý xây dựng, giúp nhau khắc phục những hạn chế. Đảng viên Chanh Thành Cường cho biết: "Tại hội nghị kiểm điểm, các đồng chí đều thực hiện nghiêm túc, góp ý chân tình giúp cho đồng chí mình thấy được những hạn chế để khắc phục. Tôi thấy sau kiểm điểm theo NQTƯ4, các cán bộ, đảng viên đều ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữa các bộ phận đều có sự phối hợp nhịp nhàng giải quyết công việc nhanh hơn, chính xác hơn. Với nhiệm vụ của một nhân viên văn phòng Sở, tôi thấy mình cần phải năng động hơn, sắp xếp công việc khoa học, tăng cường nghiên cứu các văn bản để tham mưu kịp thời, chính xác, mang lại hiệu quả cao". Đồng chí Hồ Văn Thích cho biết thêm: "BTV, Ban Giám đốc Sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc cán bộ, đảng viên khắc phục các khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4, nhất là những người đứng đầu từ BTV, Ban Giám đốc đến các trưởng, phó phòng. Tùy theo mức độ, tính chất của sự việc mà các cá nhân thực hiện chưa đúng theo "lời hứa" thì sẽ tiếp tục kiểm điểm, xử lý".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết