13/01/2015 - 21:00

Tập trung rà soát trẻ chưa tiêm ngừa

Qua đợt I và II, các quận, huyện đều đạt trên 95% trẻ trong diện đối tượng được tiêm ngừa vắc-xin sởi - rubella. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, chương trình tiêm chủng mở rộng phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn. Vì vậy, thời gian tới, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ báo cáo tỷ lệ tiêm ngừa vắc - xin sởi - rubella từng xã, phường, thị trấn; không chỉ tính trên địa bàn quận, huyện.

Chia sẻ bài viết