23/09/2021 - 16:29

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tập trung phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế 

(CT) - Ngày 23-9-2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong 9 tháng qua, Quận ủy Ninh Kiều tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ tiêu của thành phố giao và nghị quyết năm 2021 của Quận ủy. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; dân vận, mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt chăm lo đời sống nhân dân. Lãnh đạo quận triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phòng, chống dịch COID-19 và chăm lo đời sống nhân dân…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều cần tập trung lãnh đạo phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế. Đồng chí yêu cầu quận rà soát và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; chú trọng xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Trong công tác phòng, chống dịch, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều quyết tâm, quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm giảm số ca nhiễm; chỉ phong tỏa diện hẹp và phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế lây lan trong khu phong tỏa; thực hiện tốt các chế độ, chính sách và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, chú trọng các ngành nghề, lĩnh vực, nhóm kinh doanh hàng hóa thiết yếu; trong xây dựng cơ bản, cần ưu tiên các công trình xây dựng vốn đầu tư công và khuyến khích các đơn vị đầu tư có phương án thi công đảm bảo phòng, chống dịch thì cấp phép… Mở rộng “vùng xanh” đến đâu, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến đấy. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo quận chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành thành phố và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên góp phần đưa các hoạt động trên địa bàn Ninh Kiều trở lại bình thường…

THANH THY

Chia sẻ bài viết