25/06/2020 - 05:31

Đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ:

Tập trung phát triển kinh tế-xã hội huyện Cờ Đỏ cao hơn mặt bằng chung của các huyện ngoại thành 

Hôm nay, ngày 25-6, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ tiến hành Đại hội (ĐH) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn thực hiện thí điểm ĐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. ĐH sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá, nhằm đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện trong giai đoạn mới. Phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, xung quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cờ Đỏ đã thực hiện đạt và vượt tất cả 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển khá nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2015. Năm 2019, giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 174 triệu đồng/ha, tăng hơn 38 triệu đồng so với năm 2015; tổng giá trị bán lẻ các sản phẩm hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 15.208 tỉ đồng, đạt 152% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được 8.092 tỉ đồng, đạt 134,8% kế hoạch...

Trong 5 năm qua, huyện đã làm mới hơn 188km đường, mặt đường rộng từ 3,5-4m, đạt 251% kế hoạch; nâng cấp sửa chữa trên 339km đường bê tông, xây mới 122 cây cầu các loại. Đồng thời, xây dựng mới 5 hệ thống chiếu sáng công cộng, dài 8,717km; xây dựng mới 139 công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, khu di tích; tất cả 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Trung An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện đã xây dựng hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang trình Chính phủ công nhận. Thị trấn Cờ Đỏ đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và tiêu chí về văn minh đô thị. Bên cạnh đó, huyện đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.424 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 0,81%, giảm 8,67% so với năm 2015. Quốc phòng được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Thị trấn Cờ Đỏ cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và tiêu chí văn minh đô thị. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Các cấp ủy đảng đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tình trạng suy thoái, vi phạm, tham nhũng, tiêu cực được ngăn chặn, đẩy lùi, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nâng lên. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên; phần lớn cán bộ, công chức, viên chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.  

Đặc biệt, huyện Cờ Đỏ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức thí điểm nhiều mô hình mới về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giãn biên chế theo các nghị quyết của Trung ương. Theo đó, huyện đã thực hiện thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Huyện đã hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 xã Thạnh Phú và Thới Hưng. Đồng thời, đã sáp nhập thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; Ban Quản lý dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên; kế toán phụ trách chung khối đoàn thể huyện; giảm 8 điểm lẻ của các trường học; giải thể Ban Quản lý chợ. Nhìn chung, các chức danh người đứng đầu kiêm nhiệm, các cơ quan và đơn vị được sáp nhập đã thực hiện tốt nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả...

* Trong dự thảo Văn kiện trình ĐH, Huyện ủy xác định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và khâu đột phá để thúc đẩy huyện phát triển trong 5 năm tới như thế nào, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã dự kiến mục tiêu 5 năm tới là tập trung phát triển nhanh, đảm bảo kinh tế - xã hội ở mức cao hơn mặt bằng chung của các huyện ngoại thành. Xác lập vai trò vành đai xanh của thành phố, phát triển đa dạng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển nhanh thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao đời sống người dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chúng tôi đã dự kiến 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng lúa bình quân hằng năm đạt 350.000 tấn; giá trị sản xuất bình quân 1ha đạt từ 185 triệu đồng/năm trở lên; diện tích cánh đồng lớn được bao tiêu 32.500ha/năm; xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, đưa xã Trung An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12.000 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 22.000 tỉ đồng; xây dựng mới 90km đường giao thông nông thôn và đô thị; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 0,5%; kết nạp 500 đảng viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI cũng đề xuất các khâu đột phá trong 5 năm tới là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, sớm hình thành hai khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú. Đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn theo hướng tập trung; xây dựng nhãn hiệu một số sản phẩm thế mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao và phát triển văn minh đô thị.

Nông dân huyện Cờ Đỏ cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái cho thu nhập cao. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào cần tập trung thực hiện?

- Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh nội dung một số nhóm giải pháp, như: đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất lúa giống, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động.

Song song đó là tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang sắp xếp hệ thống các chợ, đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ giao thương hàng hóa; kêu gọi đầu tư siêu thị, cửa hàng tại thị trấn Cờ Đỏ và Trung tâm Thương mại - Hành chính xã Trung An. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

* Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết