01/05/2008 - 09:16

Đồng chí Trần Hồng Mẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ:

Tập trung nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân thành phố lớn mạnh

 

Thời gian qua, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò là người đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động (CNLĐ), góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Nhân dịp chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013, đồng chí Trần Hồng Mẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề trách nhiệm của công đoàn với nhiệm vụ tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân lao động TP Cần Thơ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Trần Hồng Mẫn cho biết:

Nhiệm kỳ 2003-2008, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của thành phố là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt vai trò là người đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ.

Thời gian qua, bên cạnh chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho chính quyền thực hiện tốt pháp luật lao động đối với CNLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực thi pháp luật lao động, thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNLĐ và thực hiện quy chế dân chủ tại nhiều doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đã kịp thời đề nghị chủ doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nhiều chế độ, chính sách phù hợp với pháp luật lao động và đề nghị các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm những doanh nghiệp cố tình vi phạm. Đến nay, có 96% CNLĐ trong các doanh nghiệp Nhà nước, 95% CNLĐ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 60% CNLĐ trong các doanh nghiệp tư nhân được ký kết hợp đồng lao động theo quy định và có 40% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức công đoàn, 98% doanh nghiệp nhà nước, 100% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Các vụ tranh chấp lao động xảy ra tại các doanh nghiệp đều được LĐLĐ thành phố và các cấp công đoàn đại diện cho CNLĐ đứng ra bàn bạc với ban giám đốc doanh nghiệp giải quyết kịp thời. Việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ được các cấp công đoàn quan tâm, nên đã giảm thiểu tai nạn lao động trong các doanh nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ. Hàng năm, hầu hết công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp với ban giám đốc tổ chức đại hội công nhân, viên chức lao động, hội nghị người lao động, qua đó CNLĐ được trực tiếp bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, qua đó thể hiện được tinh thần làm chủ của CNLĐ. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn đề xuất nhiều giải pháp nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cho NLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 5 năm qua, có gần 27.000 CNLĐ được học tập nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, vi tính, nghiệp vụ; hơn 2.600 CNLĐ được học tập các lớp lý luận chính trị; hơn 12.000 CNLĐ được thi tay nghề, nâng bậc thợ... Với những nỗ lực đó, các cấp công đoàn đã tạo cho CNLĐ có niềm tin, an tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động thành phố ngày càng lớn mạnh.

* Tình hình phát triển của đội ngũ CNLĐ của TP Cần Thơ thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

- Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã quy hoạch và mở rộng thêm một số khu công nghiệp tập trung, thu hút nhiều dự án đầu tư, nên mỗi năm thành phố tăng thêm khoảng 10.000 CNLĐ. Đến nay, thành phố có 5 khu công nghiệp tập trung, gần 69.000 CNLĐ trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp; trong đó có 3.800 CNLĐ trong các doanh nghiệp Nhà nước, 8.900 CNLĐ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và gần 53.000 CNLĐ trong các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân...

 Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam - Khu công nghiệp Trà Nóc II - TP Cần Thơ trong giờ sản xuất.  Ảnh: THU HÀ 
Về trình độ, do tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp dần nên lực lượng lao động từ nông nghiệp chuyển sang lao động công nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo, mang nặng phong cách sản xuất nhỏ. Qua khảo sát gần 30.000 CNLĐ tại 165 doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế năm 2007 cho thấy, đội ngũ CNLĐ thành phố ngày càng được trẻ hóa, trong đó dưới 30 tuổi chiếm 44%, tập trung ở các ngành chế biến thủy sản, may mặc, giày da từ 30-40 tuổi chiếm 34,6%. Tỷ lệ CNLĐ có trình độ THPT chiếm 53,5%, THCS chiếm tỷ lệ 37,6%; có gần 39% CNLĐ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp đến sau đại học, có 15,8% CNLĐ có tay nghề từ bậc 1 đến bậc 3, 9,62% CNLĐ có tay nghề từ bậc 4 đến bậc 7. Tuy nhiên, trình độ lý luận chính trị của CNLĐ còn thấp, tỷ lệ CNLĐ tham gia vào các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng chưa cao...

Thu nhập bình quân của CNLĐ trong các doanh nghiệp đạt thấp, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chỉ đạt từ 600 ngàn đến 1,3 triệu đồng/tháng. Đời sống của CNLĐ gặp không ít khó khăn, trong đó trên 70% chưa có nhà ở. Đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ cũng ít được các doanh nghiệp quan tâm. Các khu công nghiệp tập trung chưa có khu vui chơi, giải trí như câu lạc bộ, nhà văn hóa để thu hút CNLĐ, nên một số công nhân sa vào tệ rượu chè, cờ bạc, nhất là những công nhân ở nhà trọ.

* Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Xin đồng chí cho biết, đâu là nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp lớn của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân thành phố ngày càng lớn mạnh?

- Theo dự báo, trong vòng 20 năm tới, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa của thành phố phát triển nhanh chóng; các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào TP Cần Thơ ngày càng nhiều. Do vậy, số lượng CNLĐ sẽ tăng nhanh, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1.000 công nhân ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho CNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề; ban hành chính sách khuyến khích CNLĐ tự học tập nâng cao trình độ học vấn ngoại ngữ, tin học; có chính sách đãi ngộ đối với CNLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chăm lo xây dựng nhà ở cho CNLĐ có thu nhập thấp. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 3.000 công nhân được thi tay nghề, nâng bậc thợ, đến năm 2013 có trên 50% CNLĐ trong các doanh nghiệp qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Về phía công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của CNLĐ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố mạnh về số lượng, vững về chất lượng, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. LĐLĐ thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp với CNLĐ, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ. Quan tâm đề xuất với ban giám đốc doanh nghiệp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho CNLĐ. Phấn đấu đến năm 2013, trên 70% CNLĐ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được mua bảo hiểm xã hội, trên 90% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn, nhằm tập hợp và thu hút ngày càng đông đảo CNLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn; phấn đấu đến năm 2013 có trên 70% CNLĐ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia vào tổ chức công đoàn.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết