26/11/2017 - 16:40

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng:

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã chỉ ra một trong những hạn chế là nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều tổ chức Đảng cơ sở còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn thấp,…

Trong thực tế, hạn chế dễ nhận diện nhất trong sinh hoạt chi bộ là số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt chưa đầy đủ, ít phát biểu, đóng góp ý kiến; nhiều đảng viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ. Đặc biệt, có cấp ủy chưa đổi mới về hình thức, nội dung sinh hoạt thường xuyên; ít tổ chức sinh hoạt hoặc sinh hoạt chuyên đề chưa sâu; xác định nhiệm vụ chưa thật sự chính xác và toàn diện nên kết quả thực hiện còn nhiều mặt chưa đạt yêu cầu… Cũng có nơi, do chưa quán triệt tốt nghị quyết, chưa vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn, công tác vận động quần chúng chưa tốt nên hiệu quả và chất lượng thực hiện nghị quyết chưa cao;…

Để khắc phục những hạn chế đó, theo tôi, cần củng cố, kiện toàn cấp ủy các chi bộ, với những đồng chí nhiệt tình, có năng lực công tác, có uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp những kiến thức mới để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; định kỳ và đột xuất lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tham dự sinh hoạt các chi bộ để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn nhằm đảm bảo những nội dung sinh hoạt đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin chính thống cung cấp và giải thích để tránh tình trạng hiểu sai, lệch hướng trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình nhằm nhận diện đầy đủ 27 biểu hiện “suy thoái” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các chi bộ cũng cần phát huy dân chủ, chủ động gợi mở những nội dung cần tập trung thảo luận, đóng góp để khuyến khích đảng viên tham gia phát biểu, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt chi bộ…

Theo tôi, nếu thực hiện tốt những nội dung trên sẽ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết