03/07/2015 - 20:43

Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền:

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ SINH THÁI VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

 

Hôm nay (ngày 4 -7-2015), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, về những thành tựu trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thành Đông cho biết:

- Nhiệm kỳ 2010-2015, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng bình quân 15,61%/năm; ước tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn năm 2015 đạt 1.690 tỉ đồng, tăng 796 tỉ đồng so với năm 2010. Hiện nay, toàn huyện có 35 điểm du lịch thu hút trên 530.000 lượt du khách đến tham quan, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Đến năm 2015, toàn huyện có 917 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với giá trị sản xuất đạt 696 tỉ đồng…

5 năm qua, huyện đã khởi công xây dựng mới 102 công trình xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư 964 tỉ đồng; huy động vốn xã hội hóa trên 600 tỉ đồng. Hệ thống giao thông thủy lợi được quan tâm xây dựng. Riêng năm 2015, huyện mở chiến dịch giao thông, thủy lợi mùa khô với phương châm "Thần tốc, hiệu quả" đã dọn cỏ, khai thông dòng chảy được 61 km; sửa chữa, nâng cấp 34,35 km, thi công mới 14,8 km đường giao thông nông thôn; xây mới 15 cây cầu và sửa chữa 29 cây cầu. Ước giá trị nhân dân đóng góp trên 12,6 tỉ đồng. Các ngành, địa phương đã nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật… nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm đạt trên 1.200 tỉ đồng, đạt 227% so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Đến nay, huyện có 2 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới; 3 xã còn lại phấn đấu đạt 20 tiêu chí vào cuối tháng 11 năm 2015 và huyện sẽ đề nghị công nhận là huyện nông thôn mới. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng, với 18 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng thêm 13 trường so với năm 2010; chất lượng giáo dục được nâng lên; tỷ lệ tốt nghiệp các cấp đạt trên 99%. Công tác chỉnh trang đô thị đi vào chiều sâu, hầu hết các tuyến đường chính đều có gắn pano, cắm cột cờ và xây hộc trồng hoa hai bên đường vừa tuyên truyền, vừa tạo cảnh quan môi trường đẹp, đạt 4 tiêu chí "Sáng, xanh, sạch, an toàn". Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, huyện đã huy động hàng trăm tỉ đồng để xây dựng và sửa chữa 338 căn nhà tình nghĩa, 1.472 căn nhà đại đoàn kết. Cùng với việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết số 11 –NQ/HU, ngày 10 - 4 - 2014, về việc hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Đây là chủ trương có tính đột phá, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cho những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Kể từ khi có chủ trương, huyện đã xây dựng và bàn giao được 20 căn nhà "Nghĩa tình" cho đảng viên khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 55 triệu đồng, từ các nguồn đảng viên đóng góp và nguồn xã hội hóa… Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường…

 Các cá nhân của huyện Phong Điền được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: H. VÂN

Bên cạnh đó, Huyện ủy thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc "làm theo" cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM). Đồng thời, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nghiêm túc làm chuyển biến về nhận thức, vai trò trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

 Thưa đồng chí, về công tác tổ chức, cán bộ huyện Phong Điền đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

- Nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã sắp xếp, bố trí, luân chuyển, điều động 147 cán bộ. Qua thực tiễn, các cán bộ này đã đáp ứng yêu nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Huyện ủy cũng đã đưa đi đào tạo chính trị cho 820 lượt cán bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể cho 12.823 lượt cán bộ cơ sở. Huyện ủy cũng thường xuyên quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức, giúp các cơ sở Đảng nắm vững và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng TSVM. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tiến hành thường xuyên với phương châm "giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nhằm giáo dục, răn đe, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp không ngừng được tăng cường, củng cố theo hướng tinh gọn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh. Hệ thống Dân vận, Mặt trận và đoàn thể tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đề đạt, giải quyết kịp thời các yêu cầu và quyền lợi chính đáng của nhân dân…

 Dự thảo về mục tiêu phát triển huyện trong 5 năm tới có những điểm nổi bật gì, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu phấn đấu chung là xây dựng và phát triển huyện nhà trở thành đô thị sinh thái văn minh, hiện đại, đạt 4 tiêu chí "sáng, xanh, sạch, an toàn". Đồng thời là lá phổi xanh của thành phố, trung tâm du lịch, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của thành phố, là đơn vị dẫn đầu về xây dựng xã nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đến cuối năm 2015 đề nghị được công nhận huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và đến cuối nhiệm kỳ sẽ trở thành đô thị sinh thái của thành phố… Song song đó là tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng Đảng TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

 Thưa đồng chí, vậy trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nào để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra?

- Trên lĩnh vực kinh tế, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững và toàn diện; trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện nhiệm vụ này, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi, xúc tiến xây dựng các dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tổ chức quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với quá trình phát triển của huyện và thành phố; từng bước xây dựng tiêu chí đô thị sinh thái; xây dựng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình xây dựng cơ bản; quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất công; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Đồng thời, xây dựng các điểm du lịch homestay để phát triển du lịch sinh thái miệt vườn sông nước; phối hợp quản lý, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch. Trên lĩnh vực nông nghiệp, sẽ tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển ngành theo hướng nông nghiệp chất lượng cao; thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp theo hướng mô hình "vườn mẫu lớn", nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả;… Huyện ủy sẽ chỉ đạo tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng dạy và học; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện tốt các Chương trình Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt các chính sách chăm lo gia đình chính sách, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân;…

Trong xây dựng Đảng, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch;… Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, có năng lực lãnh đạo, quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ trẻ, cán bộ nữ đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, kịp thời ngăn ngừa và phát hiện những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực;… Song song đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền, đảm bảo quản lý, điều hành phát triển KT-XH của huyện đạt hiệu quả cao; củng cố khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương…

 Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

QUỐC TRƯỞNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết