29/07/2012 - 22:08

QUẬN ỦY BÌNH THỦY

Tập trung lãnh đạo tổ chức việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đạt chất lượng

Chi bộ cơ quan phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, họp triển khai các bước chuẩn bị tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy đã lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTƯ4) đúng theo quy định. Hiện nay, BTV Quận ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Quận ủy Bình Thủy đang chuẩn bị các bước tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nhằm thực hiện NQTƯ4 đạt hiệu quả cao.

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, ngay từ đầu tháng 4-2012, BTV Quận ủy đã tổ chức 2 lớp triển khai quán triệt NQTƯ4 cho 428 cán bộ chủ chốt trong quận và cán bộ, đảng viên các phòng, ban, ngành quận. Sau đó, các cấp ủy đảng tổ chức 18 lớp triển khai cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ. Đến ngày 21-4-2012, quận Bình Thủy đã hoàn tất việc triển khai NQTƯ4 cho 3.261 đảng viên, đạt 97,67%. Qua triển khai, cán bộ, đảng viên trong quận đồng tình với chủ trương và các giải pháp được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra trong nghị quyết.

Để chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4, BTV Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Quận ủy xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4. Các bước tiến hành kiểm điểm đang được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Hiện nay, BTV Quận ủy đã phát phiếu đến các tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến đóng góp với tập thể và 11 đồng chí trong BTV Quận ủy. Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu cho BTV Quận ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu. Sau đó, BTV Quận ủy tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm trong tháng 8-2012. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy cũng chọn 14 tập thể và 24 cá nhân ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gợi ý kiểm điểm. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân mà BTV Quận ủy gợi ý kiểm điểm khác nhau. Nội dung tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm nhất là những vấn đề tồn tại, kéo dài nhưng chậm được khắc phục; trách nhiệm lãnh đạo của tập thể; nguyên nhân vướng mắc, trở ngại trong tổ chức thực hiện; ý thức trách nhiệm trong tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các cá nhân; thực hiện trách nhiệm cá nhân được giao gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: “Trên cơ sở những gợi ý, BTV Quận ủy sẽ phân công thành viên trong BTV bám vào các nội dung ấy kiểm tra để việc kiểm điểm thật sự nghiêm túc, đạt chất lượng cao. Sau khi kiểm điểm, BTV sẽ giao các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện những nội dung kiểm điểm cho đúng thực chất không, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn quận”.

Theo chỉ đạo của Quận ủy Bình Thủy, đến nay các cấp ủy đảng trực thuộc Quận ủy đang tiến hành chuẩn bị các bước để thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, nói: “Là một trong những tổ chức đảng được Quận ủy chọn thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chúng tôi sẽ tổ chức thật nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của Quận ủy. Trong kiểm điểm, Đảng ủy sẽ mạnh dạn nêu lên những khuyết điểm của tập thể và cá nhân để mọi người góp ý. Vì trong quá trình lãnh đạo, điều hành, đôi khi các cán bộ, đảng viên chưa thấy được những thiếu sót của mình. Với mong muốn qua kiểm điểm sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mỗi cá nhân gương mẫu hơn, nhất là những người đứng đầu”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ri, Bí thư Chi bộ khu vực Bình Phó B, cho biết: “Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực hiện dân chủ. Tôi sẽ gợi ý các đảng viên mạnh dạn góp ý những ưu điểm cũng như khuyết điểm của tập thể, cá nhân trên tinh thần xây dựng. Qua đợt kiểm điểm lần này, cấp ủy sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân có thực hiện đúng không? Nếu thực hiện không tốt sẽ nhắc nhở, tạo điều kiện giúp đỡ những cá nhân khắc phục những hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4 ở quận Bình Thủy được thực hiện trong tháng 8 và 9-2012 đối với BTV Quận ủy, Ban Chấp hành đảng bộ và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc quận. Trong tháng 10-2012, cấp ủy của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy sẽ thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết