13/07/2014 - 20:16

Quận đoàn Bình Thủy

Tập trung khắc phục khuyết điểm, tạo chuyển biến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Chi bộ và Thường trực Quận đoàn Bình Thủy đã tập trung chấn chỉnh tình trạng cán bộ chưa gương mẫu, nhiệt tình, né tránh công việc, thiếu đoàn kết; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Quận đoàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quận trong mọi hoạt động… Nỗ lực đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ Quận ủy giao.

Theo đồng chí Lê Hải Triều, Bí thư Chi bộ, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 cuối năm 2012, Chi bộ và tập thể Thường trực Quận đoàn đã nhận ra những khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Nổi lên là cán bộ, đảng viên trong chi bộ chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; nghị quyết lãnh đạo của chi bộ hàng tháng chưa sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên… Từ đó, các phong trào đoàn thiếu sôi nổi, một vài cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Sau kiểm điểm, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn đã thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ cũng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt. Để cuộc họp lệ chi bộ có chất lượng, Bí thư chi bộ luôn chủ động gửi dự thảo báo cáo và chương trình công tác trước 2 ngày cho các đảng viên nghiên cứu để khi họp các đảng viên có ý kiến phát biểu sâu sát, giúp chi bộ đánh giá kết quả đạt được và đề ra nghị quyết sát, đúng. Chi bộ cũng nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên để giúp nhau cùng tiến bộ… Đồng chí Trần Ngọc Trâm, đảng viên trong Chi bộ, bộc bạch: "Trước đây, tôi chưa mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình. Được chi bộ giáo dục, tôi đã mạnh dạn hơn trong đóng góp ý kiến cho đồng chí. Bản thân tôi khi được các đồng chí góp ý kiến, tôi luôn nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa khuyết điểm".

Hội trại tòng quân năm 2014 do Quận đoàn phối hợp tổ chức vui tươi, sôi nổi được Quận ủy đánh giá cao.

Song song đó, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn Bình Thủy đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Đồng chí Lê Hải Triều cho biết: Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác cán bộ thuộc trách nhiệm của mình như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ Đoàn kế thừa từ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức nên khi luân chuyển cán bộ không có nguồn để bổ nhiệm, thay thế. Sau đợt kiểm điểm, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Tổ chức Quận ủy lựa chọn 8 đồng chí quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư Quận đoàn; đồng thời đề nghị với Đảng ủy các phường và đơn vị quy hoạch bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn nhiệm kỳ tới bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định. Thường trực Quận đoàn đã tham mưu Quận ủy cử 6 cán bộ tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính và trung cấp thanh vận; cử hơn 50 cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn do Trung ương Đoàn và Thành đoàn tổ chức; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cho hơn 200 cán bộ Đoàn các cấp. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn của quận đã đáp ứng yêu cầu, bảo đảm nguồn kế thừa khi được cấp ủy điều động, luân chuyển.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn nhận thấy có thời điểm trong tập thể Thường trực Quận đoàn chưa gắn kết; phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, cụ thể; vẫn còn tình trạng việc ai nấy làm; đôi lúc chưa bàn bạc trong tập thể Thường trực để đi đến thống nhất một số vấn đề; vẫn còn tình trạng bằng mặt, chưa bằng lòng. Từng đảng viên trong chi bộ, cũng như Thường trực Quận đoàn đôi lúc chưa phát huy hết khả năng tham mưu giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đôi lúc còn ngán ngại, né tránh trách nhiệm; chưa chủ động đổi mới hoạt động các phong trào; chưa phân công cán bộ quản lý địa bàn và các hoạt động phong trào; chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành để thực hiện nhiệm vụ Quận ủy giao, còn để xảy ra sai sót. Trong điều hành, quản lý ngân sách chưa đúng nguyên tắc… Những hạn chế, khuyết điểm này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận. Đồng chí Lê Hải Triều nói: "Với quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thực hiện tốt nhiệm vụ Quận ủy giao, sau đợt kiểm điểm đó, Chi bộ và Thường trực Quận đoàn đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả". Một trong những giải pháp cụ thể là Chi bộ và Thường trực Quận đoàn đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của chi bộ và Thường trực. Từ đó, mọi khoản thu, chi đều được công khai minh bạch, rõ ràng; mọi mặt công tác và nhiệm vụ đều được tổ chức bàn bạc công khai, dân chủ; hàng tuần xây dựng được lịch công tác để từng đồng chí có thể giám sát, kiểm tra lẫn nhau… Từ đó, các cán bộ, đảng viên đơn vị đã khắc phục được tình trạng nghi kỵ lẫn nhau, không thống nhất trong công việc; nội bộ đoàn kết hơn. Chi bộ và Thường trực Quận đoàn đã phân công từng đồng chí Ủy viên Thường vụ và Thường trực Quận đoàn phụ trách từng mảng công tác và địa bàn chỉ đạo cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận.

Việc khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp hoạt động giữa Quận đoàn và các ban, ngành, đoàn thể trong quận cũng được Chi bộ và Thường trực Quận đoàn quan tâm. Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4 đến nay, Thường trực Quận đoàn đã chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 12 ban, ngành, đoàn thể quận. Qua đó Đoàn Thanh niên quận đã phối hợp thực hiện được nhiều phong trào, công trình, phần việc có ý nghĩa. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong quận đã phối hợp với các ngành xây dựng được 3 cổng trường an toàn giao thông; xây dựng 8 tuyến đường xanh sạch đẹp; vớt rác và khai thông dòng chảy 6 tuyến kinh rạch dài hơn 5.000 mét; tổ chức vận động và tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo, hộ nghèo trị giá hơn 400 triệu đồng; hỗ trợ suốt đời 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng… Nhờ chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động và luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp nên sau kiểm điểm theo NQTW4 đến nay, nhiều hoạt động trên giao Quận đoàn đã thực hiện tốt, được Quận ủy đánh giá cao. Tiêu biểu như việc tổ chức Hội trại tòng quân năm 2014, việc tổ chức Lễ ra quân "Tháng Thanh niên" năm 2014; việc tham mưu Quận ủy thành lập Ban Chỉ đạo năm Thanh niên tình nguyện…

Với những nỗ lực trong khắc phục khuyết điểm của Chi bộ và Thường trực Quận đoàn, đến nay công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Bình Thủy đã từng bước khởi sắc, mang lại hiệu quả thiết thực. Những nỗ lực đó đã được Quận ủy đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực sau đợt kiểm điểm theo NQTW4.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết